Cannabis

Läkare kritiseras för sativexförskrivning

En läkare i Västsverige har under flera år frikostigt skrivit ut cannabisextraktet sativex. IVO vill nu att läkarens rätt att skriva ut narkotikaklassad medicin dras in.

Anmälningarna mot läkaren har kommit från ett flertal olika vårdinstanser när det uppdagats att patienter fått sativex utskrivet på vad man anser vara lösa grunder.

Läkaren kritiseras för bristande journalföring och i flera fall anser Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att han skrivit ut sativex utan grund och allt för lättvindigt. Han har i flera fall helt utgått från de muntliga uppgifter han fått från patienterna utan att ha någon kontakt med tidigare behandlande läkare. Behandlingen med sativex har heller inte följts upp och utvärderas ordentligt i flera av fallen, menar IVO.

Läkaren har skrivit ut sativex för att behandla bland annat smärta, ADHD, hjärntumör, sömnstörningar och ångest. Sativex är granskad och godkänd som medicin för att motverka spasticitet vid multipel skleros, men läkare kan på eget ansvar skriva ut medicinen för andra ändamål.

IVO anser att läkaren inte tagit detta ansvar, bland annat på grund av dålig journalföring och med hänvisning till att flera av patienterna som granskats haft ett tidigare missbruk av cannabis.

Läkaren har varit anställd på en privat vårdklinik i närheten av Göteborg. Det är dock tydligt av IVO:s sammanställning av olika patientärenden att patienterna sökt sig till just denna läkare och kommit till honom från bland annat Värmland, Sörmland, Västerbotten och Skåne. I korrespondens med en konsultläkare på Kriminalvården skriver den granskade läkaren att patienter kommer till honom från hela Sverige för att få sativex. De upplever att de inte fått den hjälp de behöver av sina lokala vårdcentraler.

TT rapporterar att läkaren, enligt Västra götalandsregionen, skrivit ut sativex till cirka 200 personer under 2017 och 2018. Accent rapporterade för några veckor sedan att antalet personer som fått sativex förskrivet i Sverige ökat från ett hundratal 2015 till över 300 personer år 2017.

I yttranden till IVO skriver läkaren att cannabis håller på att legaliseras i hela världen och att han anser sig ha ett ansvar att erbjuda patienterna den vård som internationellt sett anses vara den mest effektiva. Han beklagar att hans svenska kollegor inte verkar vilja bekanta sig med internationell forskning kring cannabis.

IVO sammanfattar sin kritik med att läkaren varit oskicklig i sitt arbete och att det har lett till att ”patienterna inte har fått en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård.” Han har ”brustit i försiktighet, noggrannhet, omdöme och uppföljning” i sin förskrivning av sativex. IVO vill att läkaren fråntags sin rätt att skriva ut narkotikaklassad medicin och föreslår en prövotid på tre år. Läkaren flyttade från Sverige redan förra året.

Mer från Accent