Lagligt i Kalifornien, olagligt i USA. Hur fungerar det?

De federala lagarna i USA är de gemensamma lagarna som gäller för hela landet.

Varje stat inom USA kan upprätta sina egna statliga lagar, även om de bryter mot de federala lagarna.

Den medicinska marijuanan är laglig enligt de statliga lagarna i 14 stater i USA. Men olaglig enligt de federala lagarna.

Det innebär att de lokala myndigheterna inom staterna inte griper eller åtalar någon som använder marijuana för medicinskt bruk enligt statens gällande lagar. Men de federala myndigheterna, Drug Enforcement Administration, DEA, som är en del av justitiedepartementet, kan fortfarande gripa personer som använder medicinsk marijuana eftersom de bryter mot de federala lagarna.

DEA har genom åren stängt ner ett stort antal cannabisklubbar som säljer medicinsk marijuana. Ägarna har åtalats.

Om marijuana legaliseras för nöjesbruk i Kalifornien kommer det fortfarande att vara ett brott att odla, inneha och konsumera marijuana enligt de federala lagarna. Ingen vet i dagsläget hur de federala myndigheterna tänker agera i det läget.

Mer från Accent