Laglig marijuana stoppar inte Mexikos knarkvåld

Legalisering av marijuana i Kalifornien kommer inte göra knarkkartellerna fattiga. Det visar en studie från Rand Drug Policy Research center i USA. Tvärtemot vad legaliseringsivrarna hävdar i sina kampanjer.

Om marijuana legaliseras i Kalifornien vid omröstningen den 2:a november i år riskerar knarkkartellerna förlora mellan två och fyra procent av sina intäkter, enligt en studie från Rand.

Siffrorna som presenteras i studien skiljer sig kraftigt mot de som cirkulerar i kampanjrörelsen. Enligt legaliseringsivrarna får mexikanska knarkkarteller 60 procent, en siffra som presenterats av regeringen som senare dementerats, av sina intäkter från att smuggla marijuana till USA. En legalisering skulle därmed kraftigt minska kartellernas intäkter och de skulle förlora sin makt över marknaden. Vilket i sin tur skulle minska våldet.

Det är argument som attraherar många väljare men som antagligen inte blir verklighet om marijuana legaliseras.

Enligt RANDS uppskattning tjänar ligorna en till två miljarder per år på marijuanaförsäljningen till USA, det är mellan 15 och 26 procent av deras totala intäkter från narkotikaförsäljning. Kalifornien står för ungefär 14 procent av USA:s marijuanakonsumtion, vilket betyder att en legalisering skulle kunna minska exporten för de mexikanska knarkkartellerna med mellan 2 och 4 procent.

Om Kalifornien producerade högkvalitativ marijuana till ett lägre pris än kartellerna och dominerade marknaden i USA skulle ligorna enligt Rand:s beräkningar kunna tappa mellan 65 och 85 procent av sin försäljning till landet. I det läget skulle deras totala intäkter minska med cirka 20 procent.

– Att legalisera marijuana i Kalifornien skulle enligt våra beräkningar inte påverka de mexikanska narkotikasmugglarna eller våldet som sker runt omkring drogsmugglingen, säger Beau Kilmer som är huvudförfattare till rapporten i en kommentar. Möjligtvis om Kalifornien konkurrerar ut de mexikanska smugglarna genom att sälja marijuana till andra stater i USA. Om det hände skulle legaliseringen på sikt kunna minska lite av det mexikanska knarkvåldet men inte ens då skulle det ha någon effekt på kort sikt.

Joanna Wågström

Mer från Accent