Politik

Krav på tuffare finsk alkoholpolitik

Bort med mellanölet från butikerna och kioskerna. Det kräver 21 finländska medborgarorganisationer och föreningar i ett gemensamt upprop. De vill också att riksdagen kommer till skott vad gäller en ny och restriktivare alkoholreklamlag.

Det är i ett brev till social- och hälsovårdsministeriet som de 21 organisationerna och föreningarna kräver att högsta alkoholhalten i drycker som får säljas i butik och kiosker ska sänkas från dagens 4, 7 till 3, 5 procent.

Om så sker skulle mellanölet framöver bara få säljas på Alko, det vill säga det finländska systembolaget.

Bland övriga punkter i brevet kan nämnas krav på att alkohol inte ska få säljas förrän klockan 12 på söndagar. Man vill också att utskänkningen på restauranger ska upphöra senast klockan halv tre på natten.

– Det kommer säkert att bli kalabalik, men vi har så mycket information och forskning bakom förslagen att de måste tas på allvar, säger Hela Välimäki, informatör på föreningen ”Förebyggande rusmedelsarbete” till  den finländska rundradion Yles svenska webb.

Undertecknarna av skrivelsen kräver också att ett lagförslag angående begränsningar i alkoholreklamen läggs i början av denna riksdagsperiod.

En skärpning finns inskriven i regeringsprogrammet och ett tjänstemannaförslag har varit ute på remissrunda, men partierna har hittills inte lyckats nå någon enighet.

Förutom nykterhetsorganisationer har bland annat Finlands Röda Kors undertecknat den aktuella skrivelsen.

Mer från Accent