Amerikanskt lagförslag

Krav på förfinat alkolås i nya bilar

Två amerikanska senatorer har lämnat ett lagförslag på att alkolås ska installeras i alla nya bilar i USA.

Målet är att minska antalet alkoholpåverkade förare i trafiken rapporterar Washington Post. De förespråkar ny teknik som ska avslöja om föraren är påverkad så fort personen sätter sig i bilen.

Initiativet, som stöds av den ideella organisationen Mothers Against Drunk Driving, MADD, skulle innebära krav på att biltillverkare bygger fordon med ett slags passivt spårningssystem.

Än så länge används främst alkolås där föraren måste blåsa i en teknisk anordning, som visar om det finns alkohol i utandningsluften. Men forskare och ingenjörer har utvecklat en teknik som ska ge en omedelbar och mer precis avläsning av alkoholnivån i blodet så fort föraren sätter sig i bilen och försöker starta fordonet.

National Highway Traffic Safety Administration, den del av amerikanska trafikdepartementet som arbetar för ökad säkerhet på vägarna, har lagt 50 miljoner dollar på att utveckla teknologin som snabbt ska kunna avgöra om en förare är påverkad. Pengarna har bland annat gått till ett statligt finansierat forskningsprogram, som också involverar ett dussin biltillverkare, för att utveckla systemet; det så kallade Driver Alcohol Detection System for Safety, DADSS.

DADSS innebär att sensorer mäter andelen alkohol i luften inne i fordonet när föraren andas normalt. Säkerhetsexperter hoppas att tekniken i framtiden kan bli lika standardiserad som krockkuddar är idag. Än så länge har tekniken testats på vägarna i delstaterna Maryland och Virginia på USA:s östkust.

Lagförslaget, som kallas RIDE Act, skulle ge ytterligare finansiering för forskning och vägtester för spårningssystemet, och förslaget har som målsättning att tekniken ska vara ute på marknaden inom fyra år. Lagförslaget innebär också att man  skulle öronmärka 25 miljoner dollar från regeringen för att testa tekniken på den statliga fordonsflottan, redan så tidigt som år 2021.

Branschorganisationen The Auto Alliance, har välkomnat förslaget, men har också uttryckt oro över den snäva tidsramen, då teknologin inte är helt färdig ännu.

Förespråkare av systemet har kritiserat bilindustrin samt statliga tjänstemän för att det har gått långsamt att implementera DADSS, eller liknande teknik.

Enligt the Auto Alliance kan lagstiftning bidra till att föra processen snabbare framåt, men då krävs fortsatt finansiering. Wade Newton, en talesperson från branchorganisationen, säger till Washington Post att initiativet inte kan realiseras utan finansiering från kongressen av det offentliga och privata partnerskapet – mellan det amerikanska transportdepartementet och biltillverkare – som löper ut i september 2020.

– Att upprätthålla detta program, som testar och validerar DADSS-tekniken, är avgörande för att slutföra arbetet som krävs för att uppnå kommersialisering, säger han till tidningen.

Mer från Accent