Kraftig ökning av kvinnor som dör av alkorelaterade leversjukdomar

Mellan 1997 och 2007 ökade antalet svenska kvinnor som dog i alkoholrelaterade leversjukdomar med hela 83 procent. Det visar en undersökning från Karolinska institutet och Sorad.

Även bland männen ökade dödligheten i alkoholrelaterade leversjukdomar mycket, rapporterar Ekot. Här låg ökningen på 65 procent.

Den kraftiga ökningen av alkoholrelaterade leversjukdomar bland kvinnor och män beror på att alkoholkonsumtionen ökade med 20 procent hos den svenska befolkningen i stort under den tioårsperiod som undersökningen omfattar.

Orsaken till att ökningen av dödligheten i alkoholrelaterade leversjukdomar är större bland kvinnor än bland män beror på att kvinnor är mycket känsligare för alkohol. En kvinna kan bara dricka mellan hälften och en tredjedel så mycket som en man innan hon drabbas av leverskador, enligt Rolf Hultcrantz, en av dem som har lett undersökningen.

– Det är jätteallvarligt och jag tycker att man måste ta konsekvenserna av det och använda ordentliga metoder för att få folk att dricka mindre igen och inte framställa alkohol som något ofarligt och trevligt, säger han till Ekot.

Jenny Stadigs

Mer från Accent