Undersökning

Kraftig ökning: 6 av 10 hissar IOGT-NTO

Allt fler tycker att IOGT-NTO:s verksamhet är viktig. Förbundsordförande Johnny Mostacero tror att den kraftiga ökningen beror på den ökade insikten om att alkohol är ett samhällsproblem.

 Våren 2015 tyckte 44 procent av de intervjuade att IOGT-NTO:s verksamhet är viktig. Vid den uppföljande mätningen i höstas hade andelen ökat till 61 procent. Ökningen har skett både bland kvinnor och män, unga och gamla, i storstad såväl som på mindre orter, och bland människor med olika utbildningsbakgrund. Det visar en mätning gjor av undersökningsinstitutet Ipsos.

Även andelen som har en positiv uppfattning om IOGT-NTO har ökat rejält, från 32 till 47 procent (Här är ökningen större bland de som bor utanför storstadsområdena).

– Det är svårt att exakt sätta fingret på orsaken, men eftersom vi så tydligt definieras med nykterhet, samtidigt som att allt fler kända människor går ut och berättar om sin nyvunna nykterhet och ifrågasätter alkoholnormen, så kopplar människor ihop det, säger han.

Foto: Nathalie C. Andersson

Johnny Mostacero säger att han i möten med andra organisationer, när han värvat etcetera, hittills inte stött på någon som tycker att IOGT-NTO:s arbete inte är viktigt.

– Även om människor säger att de inte själva har problem med alkohol, så anser de att alkohol är ett samhällsproblem. Man ser att det finns fördelar med att avstå, och har slutat att på samma sätt som tidigare sätta alkoholen på piedestal.

Även kännedomen om IOGT-NTO har ökat hos allmänheten, från 62 till 67 procent. I åldersgruppen 16–29 år är det dock 5 procent som säger sig aldrig ha hört talas om IOGT-NTO:

– Det är väldigt glädjande siffror. Bland 60-plussarna är kännedomen 100 procent! Att den är lägre i de yngsta åldersgrupperna är kanske inte så förvånande, säger Johnny Mostacero.

Även andelen som säger sig ha förtroende för IOGT-NTO har ökat – från 27 till 30 procent.

– Att ha ett högt förtroende bland allmänheten stärker oss, både i den interna stoltheten, men också när vi agerar utåt. Det är viktigt att vi är relevanta och att det vi säger bottnar i kunskap, gärna baserad på forskning, säger Johhny Mostacero, och hänvisar till de forskningsrapporter som tagits fram i samarbete med Svenska läkaresällskapet.

Han menar att de bidrar till det ökade förtroendet.

– Med tanke på innehållet borde forskningsrapporterna få ännu mer genomslag, inte minst medialt. Där kan vi nog göra mer för att sprida resultaten, säger han.

Accent skrev om den tidigare undersökningen våren 2016.

Mer från Accent