Åldersgränser

Kontrollköp föreslås bli tillåtna igen

Regeringen vill tillåta kommunerna att genomföra kontrollköp av folköl.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att kommunerna ska få möjlighet att genomföra kontrollköp av folköl, tobak och receptfria läkemedel för att kontrollera om åldersgränserna upprätthålls.

Många kommuner har tidigare använt sig av metoden, men efter ett yttrande från JO att det inte var tillåtet eftersom metoden var att betrakta som dold myndighetsutövning. Nu vill regeringen ändå göra det tillåtet. Anledningen är att regeringen anser att kontrollköp är en effektiv metod för att kontrollera att reglerna om åldersgränser följs.

Med kontrollköp menas att kommunen anlitar en person som har ungdomligt utseende, men som fyllt 18 år, för att köpa till exempel folköl i syfte att kontrollera om butiken begär legitimation.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2014.

Mer från Accent