Alkoholdebatt

”Kommersiella aktörer har tagit över alkoholpolitiken”

Johnny Mostacero är kritisk till att företag kan kringgå alkohollagen utan att regeringen eller Folkhälsomyndigheten ingriper. Han efterlyser hårdare tag, vilket fått representanter för industrin att reagera.

I en debattartikel i Dagens Samhälle förra veckan hävdar IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero att kommersiella aktörer tagit över alkoholpolitiken. ”Hungriga kommersiella krafter [har] bidragit till en utveckling från en politik med folkhälsa i fokus till en tävling där aktörer med privata vinstintressen letar luckor i lagstiftningen” skriver Johnny Mostacero bland annat.

Som exempel nämner han alkoglass som man kan få levererad hem till dörren i Mathems matkasse och vingårdar som ”både metaforiskt och praktiskt rundar den svenska lagstiftningen genom att exportera sina viner till Danmark för att sedan importera dem igen till en egen butik i Stockholm”.

Johnny Mostacero riktar kritik både mot regeringen och Folkhälsomyndigheten som inte agerar.

I veckan fick han svar av Cecilia Giertta, vd på Sveriges Bryggerier, och Erika Nylander, vd på Sprit- och Vinleverantörsföreningen, som tycker att han tar i ”från tårna” och att kritiken mot dem är obefogad.

” Vi är stolta över våra produkter, men är inte ignoranta inför farorna med missbruk. Därför anser vi att våra drycker ska säljas under kontrollerade former av Systembolaget och konsumeras på ett ansvarsfullt sätt av vuxna.”

Erika Nylander och Cecilia Giertta skriver att de står bakom monopolet. ”Vi är stolta över våra produkter, men är inte ignoranta inför farorna med missbruk. Därför anser vi att våra drycker ska säljas under kontrollerade former av Systembolaget och konsumeras på ett ansvarsfullt sätt av vuxna”.

De skriver också att de tagit initiativ till en dialog med myndigheterna och uppmanat dem att vidta åtgärder mot alkoglassen som även Cecilia Giertta och Erika Nylander upplever som ett hot mot monopolet. De tycker även att näthandel är ett problem, men mest bekymrade är de över den illegala införseln av alkohol.

I går fortsatte debatten och Johnny Mostacero skriver i ett genmäle att ”det är viktigt att alkoholindustrin, i Sverige och övriga världen, inte ges möjlighet att underminera en restriktiv och solidarisk alkoholpolitik. På samma sätt som tobaksindustrins inflytande över tobakspolitiken försvann så behöver också alkoholindustrins inflytande begränsas”.

Vilket i sin tur väl knyter an till den skotska debattartikel som Accent skrivit om tidigare.

Mer från Accent