Alkohol

Forskare: Ut med industrin ur politiken

Den kommande sammanslagningen av världens största alkoholproducenter hotar hälsan i utsatta delar av världen. Alkoholindustrin bör därför inte få vara med och påverka politiken. Det skriver skotska forskare i en debattartikel

Hälsoriskerna med alkohol är lika stora som för tobak. Därför bör inte alkoholindustrin, lika lite som tobaksindustrin, tillåtas påverka politiken. Det konstaterar de skotska forskarna i en debattartikel i British medical journal.

Världens två största ölproducenter planerar en sammanslagning och enligt forskarna är den främsta orsaken att kunna utvidga i de områden där man ser störst potential att växa: Afrika, Asien samt Central- och Sydamerika.

Den nya öljätten kommer att ensamt producera en tredjedel av världens öl.

Forskarna konstaterar att medan tobaksindustrin ses som ett särintresse som bidrar till att skada folkhälsan så inbjuds alkoholjätten SABMiller att delta i FN:s möte om icke-smittsamma sjukdomar.

Medan WHO samordnar lagstiftning mot tobak så talar man om vikten av samverkan med industrin och utrymme för frivilliga åtgärder på alkoholområdet. Något som anses helt olämpligt när det gäller tobak.

Alkoholindustrin utgör en risk. Att erkänna de intressekonflikter de innebär att låta industrin ingå samarbete med WHO och att skydda oss från dem vore en bra början, avslutar forskarna sin artikel.

Mer från Accent