#nykterfrizon

Kommentar: Låt #Metoo bli #Nomore även i nykterhetsrörelsen

Den senaste tiden har berättelserna om sexuella trakasserier och övergrepp sköljt över världen och Sverige som en flodvåg under hashtagen Metoo.

Bokstavligt talat har korken dragits ur flaskan med en rejäl knall, en vredesexplosion, vars eko förhoppningsvis kommer att ljuda länge. Alkoholens roll finns med i många av berättelserna, bland annat vittnar Dagens Nyheters Maria Schottenius i krönikan När kvinnorna på Aftonbladet fick nog av tafsandet om den alkoholkultur som rådde på tidningen när hon arbetade där. Och den sexism som frodades parallellt.

Som många andra känner jag igen mig i de berättelser som nu väller fram.

Som många andra känner jag igen mig i de berättelser som nu väller fram: äckliga sexistiska kommentarer, tafsande, hotfulla situationer, ja, det handlar inte om undantag, utan om flickors och kvinnors vardag – privat och på jobbet. För att inte tala om fester och andra sammanhang där det dricks alkohol, för då brister fördämningarna totalt för vissa. Och förövarna (och alltför ofta människor i deras omgivning) har mage att skylla på att det var fulla. Världens sämsta ursäkt. Ta ansvar för dina handlingar, sluta drick om konsekvensen blir att du blir så mycket av dig själv att du ger dig på andra, verbalt och/eller fysiskt.

Sunkig sexistisk kultur lever tyvärr kvar också i nyktra miljöer.

Att alkoholnormen och sunkig sexistisk kultur går hand i hand är uppenbart. Men sunkig sexistisk kultur lever tyvärr kvar också i nyktra miljöer. Jag har stött på den i olika former också i nykterhetsrörelsen. Senast under en middag för ett tag sedan då en man med inflytande (och uppenbarligen sorgligt inadekvat självbild) försökte ta sig friheter och komma innanför min fysiska komfortzon. Jag tvingades bli mycket tydlig med att göra  klart att det var högst ovälkommet.

Jag har svårt att tro att hans beteende var ett undantag just vid det tillfället. Nej, man kan nog utgå ifrån att det är så han utövar makt. Det handlar inte om utseende och ålder, eller om att inte kunna behärska sina lustar. Nej, det handlar om att sätta på plats och att demonstrera sin suveränitet och självpåtagna rätt att utöva makt – inte bara gentemot den som utsätts, utan i hög grad inför omgivningen – och för att bekräfta sig själv. Men ju mer makt man har desto större är ansvaret som förebild, och därmed blir fallet för offentliga personer tyngre.

Jag undrar i mitt stilla sinne hur den här personen betett sig om han dessutom varit berusad. Jag är tacksam över att jag inte tvingades uppleva det. Men – sexistisk kultur är inte heller förbehållen män – jag möter den även hos kvinnor. Också pojkar och män blir utsatta – av andra män – och av kvinnor. Även kvinnor är sorgligt nog marinerade i den rådande normen. Men eftersom män oftast har makten är det de som oftast spelar ut sexismkortet.

Jag undrar i mitt stilla sinne hur han betett sig om han dessutom varit berusad.

Efter ett långt yrkesliv (och ett ännu längre flick- och kvinnoliv) har jag alltför många exempel, men jag tänker inte namnge någon här. Var sak har sin plats – och ni vet (nog) vilka ni är. Jag säger bara: #Metoo kom inte en enda sekund för tidigt. Nu är det #Nomore som gäller. Också i nykterhetsrörelsen.

Dåligt bemötande ställs på sin spets

Nära var femte medlem som är ”mycket aktiv” har det senaste året känt sig otrevligt eller illa bemött i IOGT-NTO. För Lina Bobergs del innebär det att hon överväger att lämna sitt uppdrag i förbundsstyrelsen.

Kommentar: Synliggör konflikten

Ett år efter att Accent publicerade uppropet #nykterfrizon publicerar vi nu en uppföljning där vi försöker få ett grepp om vart …

Mer från Accent