Miljonlotteriet

KO: Det spelar ingen roll vilka åtgärder som gjorts i höst

IOGT-NTO menar att man åtgärdat de problem som Konsumentverket pekar på i sin stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen. Men det spelar ingen roll för Konsumentverket, överträdelserna är redan begångna.

Att kontakterna med Konsumentverket skett med kundombudet på Miljonlotteriet beror på att det är hen som är ansvarig för ärenden som gäller missnöjda kunder.
– Man kan tycka att Konsumentverket borde se till att de kommunicerar med rätt person. När Konsumentverket bad om underskrift på handlingsplanen från högsta chefen på Miljonlotteriet Annika Nyberg kan man tänka sig att marknadschefen även borde ha kopplats in. Men så verkar inte ha skett, säger Laura Luna pressansvarig på IOGT-NTO.

Konsumentverket har dock ingen skyldighet att ta reda på om den person man kommunicerar med är ”rätt” person. Detta enligt Carolina Andersson, ansvarigt processråd på Konsumentombudsmannen, KO.

– Vi kommunicerar med den som svarar oss i tillsynsärenden. Vi har ingen skyldighet, eller ens rätt att kontrollera om den personen är behörig att göra det. Organisationen måste själva utse rätt person till kontaktperson. Vi har aldrig fått någon annan adress eller annan person att kommunicera med. Därför hade vi också problem när vi skulle delge IOGT-NTO stämningsansökan. Vi fick skicka den till info-adressen, säger hon.

Borde inte IOGT-NTO ha fått kännedom om er stämningsansökan innan ni gick ut med pressmeddelandet?

– Konsumentverket har inte något ansvar att meddela den vi vill stämma. Det är en extra service vi har. Gången brukar vara att vi meddelar Tingsrätten, sedan bolaget och därefter pressen, men i det här fallet blev det av olika anledningar så att det gick ut till pressen inan IOGT-NTO fick det, säger hon.

Laura Luna tycker att ärendet borde ha kommit IOGT-NTO:s jurist till känna tidigare.

– Inte ens vår jurist tycker att det senaste brevet från Konsumentverket tyder på att vi är på väg in i en rättstvist.

Borde Miljonlotteriet ha reagerat när de fick information om att ärendet lämnats över från Konsumentverket till Konsumentombudsmannen?

– Ja, det borde de verkligen. Det står ju också att det ska göras en bedömning i fall rättsliga åtgärder ska vidtas. Det borde man i varje fall reagera på, säger Carolina Andersson.

IOGT-NTO har skickat er en lång lista på åtgärder de vidtagit. De har inte fått någon respons på den; ska man förstå det som om ni inte tycker att åtgärderna är tillräckliga?

– Stämningen gäller sådant som skett före augusti i år. Det spelar ingen roll vilka åtgärder som vidtagits senare, och vi ger inga underhandsbesked. Man kan inte skicka frågor till oss och få förhandsbesked på att det är okej ifall man vidtar de och de åtgärderna.

I ett yttrande från Miljonlotteriet till Konsumentverket, undertecknat av Miljonlotteriets VD den 31 augusti i år, redogör lotteriet för de åtgärder som vidtagits.

På facebook har flera medlemmar uttryckt sin besvikelse efter gårdagens skriverier. Även efter att IOGT-NTO utfärdade en kommentar fortsatte kritiken. Bland annat uttrycks att organisationen skyller ifrån sig på telemarketingbranschen och inte tar sitt ansvar.

– När vi skriver ett kontrakt med ett telemarketingbolag så är talarmanuset en del av avtalet. När det frångås så bryter de mot vårt avtal. Talarmanuset följer enligt vår bedömning  branschorganisationen Swedmas regler, men vi har skickat det vidare till våra jurister som nu ska titta på det. Vi har gjort allt vi kan för att saker ska gå rätt till. När vi fick kritik för talarmanuset förra året så gick vi in och gjorde ändringar, säger Laura Luna.

Enligt Carolina Andersson var det det talarmanus Konsumentverket fick sig tillsänt i augusti som gjorde att de beslöt låta ärendet gå vidare. Men exakt vad som är fel i manuset vill hon inte säga.

– Det framgår tydligt av stämningsansökan. Jag hänvisar till den, säger hon.

Några alternativ till telemarketing som försäljningsmetod har Laura Luna svårt att se.

– De flesta av våra kunder kommer till oss via telemarketing, och vi har inte i nuläget infrastrukturen för att själva ringa 5 000 telefonsamtal om dagen. Men vi har vid flera tillfällen bytt marketingbolag och låtit medarbetare sluta för att de misskött sitt uppdrag.

Skulle IOGT-NTO ha kunnat göra något annorlunda?

– Vi har ju inte vetat om det här. Vi måste kunna lita på att Miljonlotteriet gör sitt jobb, säger Laura Luna.

Nu väntar IOGT-NTO på att alla papper ska komma in till Marknadsdomstolen så att man kan förbereda sig för den rättsliga processen. Peter Moilanen är generalsekreterare på IOGT-NTO, och han hoppas att stämningen inte ska leda till en marknadsstörningsavgift.

– 10 miljoner kronor är en tiondel av vår budget så det är klart att det skulle vara kännbart. Men det få vi ta i om den situationen skulle uppstå, säger han.

Mer från Accent