KO: “Vi tar IOGT-NTO:s anmälan om alkoholreklam på största allvar”

IOGT-NTO:s anmälan till Konsumentombudsmannen, KO, av 32 företag som producerar och visar alkoholreklam i Sverige granskas just nu av KO. Troligen kommer de driva ärendet vidare.

– Vi tar det här på största allvar och vi har ingen anledning att inte göra det vi kan för att gå vidare, säger Daniel Karfs som är jurist på Konsumentverket.

Tillsammans med Granskningsnämnden för radio- och tv, som IOGT-NTO också gjort en anmälan till, håller man just nu på och går igenom juridiken.

– Vi har inte kommit i mål riktigt än men vi jobbar efter två huvudspår. Det ena är att vi agerar själva här i Sverige, det andra är att vi vänder oss till det land reklamen sänds ifrån. Det krävs att man noga väger för och nackdelar, säger Daniel Karfs.

Det formella beslutet att driva ärendet vidare har dock inte fattats ännu.

Anmälan är den första av sitt slag och det juridiska läget är oklart. Inom EU gäller det audiovisuella direktivet som säger att sändningslandets lagar gäller, i det här fallet Storbritannien. IOGT-NTO vill pröva om det istället är den så kallade effektlandsprincipen, som säger att det är det lands lagstiftning där reklamen har effekt som ska gälla, är tillämplig i det här fallet. Enligt anmälan bryter dessutom företagen mot de svenska lagarna som förbjuder alkoholreklam i tv.

Sara Heine som är EU-konsulent på IOGT-NTO kontaktades nyligen av EU-kommissionens direktorat som ansvarar för information och samhällsfrågor. De hade sett den engelska versionen av pressmeddelandet som gick ut i samband med att IOGT-NTO lämnade in anmälan.

– De sa att de tyckte att det här var jätteintressant eftersom ingen prövat det förut och att de ville följa processen. De var inte bara intresserade av effektlandsprincipen utan också den andra biten där vi vill se om man strider mot de svenska lagarna. Det är kul. Så därmed hoppas jag verkligen att KO och Granskningsnämnde går vidare med det här, säger Sara Heine.

Joanna Wågström

IOGT-NTO anmäler 32 företag för alkoholreklam. Läs mer.

Mer från Accent