Klartecken för alkobommar i hamnar

DRUGNEWS. Rikspolisstyrelsens rättsavdelning har gett grönt ljus för att få använda alkoholbommar i nykterhetskontroller i landets alla färjelägen. En ny snabbare blåsteknik har tagits fram.

– Viktigt framsteg för att kunna öka kontroller och minska rattonykterhet, säger Tom Bjerver, vd på Motorförarnas helnykterhetsförbund, till Drugnews.

Den nya tekniken med alkobommar, som tagits fram av ett Skåneföretag, presenterades vid en trafikkonferens i Tylösand. Ett känsligt munstycke kan på några sekunder läsa av utandningsluften, och kontrollen går snabbt och rättsäkert. Den har även testats bland bussförare i Borås.

Slumpvisa kontroller som hittills gjorts vid färjor har avslöjat många fler rattfulla än vad som sker i vanliga trafikkontroller av nykterhet. I dag rullar drygt 3,3 miljoner fordon av färjorna i hamnarna varje år.

– Om man kontrollerar åtminstone hälften av dessa, så vore mycket vunnet för trafiksäkerhet och nykterheten på vägarna, säger Tom Bjerver.

Problem med rattfulla förare i hamnar började uppmärksammas särskilt efter att en ungersk berusad lastbilschaufför körde ihjäl fem personer 2004 i Skåne. Han hade druckit på färjan vid överfarten till Sverige.

Några hamnar lät privata vaktbolag kontrollera nykterhet i färjelägen, men rikspolisstyrelsen ifrågasatte deras rätt till myndighetsutövande. Ifjol antogs en lag om att även tull och kustbevakning får kontrollera nykterhet i hamnar.

Nu har alltså RPS:s jurister klargjort att man inte ser några rättsliga hinder för att genomföra kontroller med alkobommar på alla bilister vid svenska färjelägen – förutsatt att det är polis, tull eller kustbevakning som utför åtgärderna.

Enligt Tom Bjerver på MHF tar det inte längre tid att göra blåskontrollen vid bommen än att betala på väg ut ur ett parkeringshus. Han hoppas att polisen börjar använda nya blåstekniken även vid vanlig nykterhetskontroll längs vägarna.

– Då skulle man kunna styra in alla fordon i en tidbegränsad kontroll och låta alla blåsa och snabbt kunna köra vidare, om det inte blir positivt utslag, säger han.

Idag gör polisen cirka 2,4 miljoner utandningsprov per år. MHF förespråkar fler nykterhetskontroller i trafiken och införande av alkolås för att kunna nå den politiskt antagna nollvisionen i trafiken till 2020.

  • Fotnot: ”Användning av alkobommar förutsätter stöd i lag för att utföra alkoholutandningsprov, stoppa fordon samt använda våld vid genomförandet av dessa åtgärder. Polisman samt tjänsteman vid Kustbevakningen och Tullverket har rätt att utföra samtliga dessa åtgärder”, skriver RPS:s jurister Björn Malmqvist och Yvette Glantz i utlåtandet.

Enligt tullverkets siffror är en av 185 förare rattonykter i färjelägen, jämfört med cirka en av 400 i vanliga kontroller, uppger SVT Rapport.

Drugnews/SL

Mer från Accent