Khat

Kenya: Domstol stoppar
begränsning av Khat

Ett försök att införa begränsning av khattuggande har stoppats av Kenyas högsta domstol.

Den nationella myndigheten för kampanj mot alkohol- och drogmissbruk i Kenya, NACADA, får inte lagstifta mot khatanvändning på andra tider än mellan klockan 17 och 22. Det har högsta domstolen bestämt. Anledningen är att man först vill höra vad khatlobbyn har att säga. Det rapporterar All Africa.

Domstolen beslöt också att NACADA skulle förbjudas att arrangera seminarier och stödja kampanjer mot khat.

Kenyas khat-odlares handelsorganisation protesterade mot lagförslaget och anklagade NACADA för att olagligen och utan anledning initiera lagar för att reglera khatkonsumtionen.

Enligt organisationen är beslutet inte bara diskriminerande utan också grundlagsstridigt, irrationellt och skadligt samt bryter mot nationella värden.

Organisationens advokat hävdade att NACADA inte har någon laglig rätt att tidsbegränsa khatanvändningen.

– Det finns ingen lag i Kenya som förbjuder försäljning, konsumtion eller produktion av khat. Khat är en medicin eftersom de som tuggar det löper mindre risk att drabbas av högt blodtryck, diabetes eller cancer, säger han till All Africa.

Parterna är kallade till domstolen igen den 18 september.

Mer från Accent