Cannabisreklam

Kanadensiska marijuanaproducenter vill göra reklam

Några av Kanadas största producenter av medicinsk marijuana vill att Ottawa ska införa likadana reklamregler som för alkohol – trots att beslut om legalisering för rekreationsbruk inte fattats än.

Ett förslag har lagts fram att legalisera cannabis för rekreationellt bruk i Ottawa. Regeringen har tillsatt en utredning för att ta in synpunkter från experter på folkhälsa, missbruk och allmän säkerhet. Någon tidsplan är ännu inte fastställd. Producenterna varnar för ett vildavästern-scenario om inte beslut om reglering av marknadsföringen fattas snarast. Det skriver CP24.

För närvarande får producenterna publicera information om sina produkter, som namn och pris, men aktiv marknadsföring är inte tillåten. Det anser producenterna är dåligt för konsumenterna som inte får veta varför den ena produkten är bättre än den andra.

– Konsumenterna skulle tjäna på att reglerna ändrades så att de lättare skulle kunna göra medvetna val mellan de olika sorterna, säger Mark Zekulin, ordförande i en av producentorganisationerna.

Folkhälsoexperter är av en annan åsikt.

– Marknadsföring driver upp konsumtionen och skadorna. Ändringar i lagstiftningen kring marijuana kräver en noggrann analys av de erfarenheter vi har av tobak och alkohol. Marknadsföring av cannabis borde fortsätta att vara förbjudet och förpackningarna borde vara neutrala, säger Mark Haden, lektor vid University of British Columbia.

Han hoppas att regeringen sätter folkhälsan i första rummet och inte de kommersiella intressena.

– De blir tvungna att välja sida. Det går inte att förena de olika intressena, säger han.

Mer från Accent