Gränshandel

Jyllandsposten: Gränsen är nådd

Venstre och De Konservative menar att den danska ekonomiska tillväxten står och faller med lägre avgifter på läsk, öl och vin. Detta trots att inga belägg finns för att en sådan skattesänkning skulle leda till annat än ökade vinster för Carlsberg, skriver Jyllands-Posten i en ledare.

Det som oroar politikerna är gränshandeln, trots att det i dagarna framkommit att det är den höga matmomsen och bristen på priskonkurrens som gör att danskarna åker till Sydslesvig för att handla. ”Det senaste beviset på lögnerna om gränshandeln kommer från dagligvarukoncernen Coop, skriver Jyllands-Posten”.

Coop har nyligen öppnat två Fakta-butiker i Sydslesvig och har då blivit varse att Carlsberg erbjuder dem lägre priser på tyska sidan om gränsen. Jyllands-Posten förundrar sig över att det ska krävas att Coop öppnar egna butiker i Tyskland för att inse detta.

De påpekar samtidigt att Coop bidragit till att övertyga om att en skattesänkning på öl och läsk inte kommer att ge fler arbetstillfällen i Danmark eller mindre gränshandel utan enbart större vinster till Carlsberg.

Frågar man istället näringsidkare i städerna nära tyska gränsen tror de att det är lägre priser på tandläkarbehandlingar, verkstadsbesök, frisörer och den låga tyska matmomsen, på sju procent som lockar danskarna över gränsen.

Mer från Accent