JO godkänner drogtester

När Brinellgymnasiet i Nässjö genomförde frivilliga drogtester fick de skarp kritik av Skolverket som menade att testerna var olagliga. Nu går Justitieombudsmannen, JO, emot Skolinspektionen och ger skolan rätt.

Drogtesterna på Brinellgymnasiet har varit slumpmässiga, men det är bara de elever som anmält sig frivilligt till testerna som valts ut. Skolverket ansåg att eleverna ändå kunde känna sig tvingade att delta och att testerna därför bröt mot grundlagen.

JO skriver bland annat i sitt beslut att det vilar ett stort ansvar på personalen på skolan att se till att alla tester som sker verkligen är frivilliga för att de ska vara lagliga.

När drogesterna infördes förra året medförde de en stor debatt. Gymnasiechefen Jan Andersson hoppas att fler elever ska delta i drogtesterna nu när JO bedömt att de är lagliga.

– Den här debatten har gjort att vi inte fått den uppslutning från eleverna som vi hade hoppats på. Men det här beslutet gör nog att fler elever går med i det här projektet, säger Jan Andersson till Sveriges Radio Jönköping.

Pierre Andersson

Mer från Accent