Ja till drogtester av barn

Barn under 15 år kommer från och med den 1 juli att kunna drogtestas under tvång och utan föräldrarnas godkännande. Det slog Riksdagen fast tidigare i veckan. Trots att lagrådet tidigare sagt nej till den här typen av tester på grund av att det skulle vara ett allt för stort intrång på integriteten.

Riksdagsmajoriteten som klubbat igenom förslaget ser testerna som nödvändiga för att tidigt kunna upptäcka missbruk och underlätta bedömningen av vilka hjälpinsatser som behövs från Socialtjänsten.

Drogtesterna ska endast ske vid skälig misstanke och beslutas av åklagare.

Enligt Lagrådets bedömning finns det en risk för att polisen kommer att använda uppgifterna i brottsutredande syfte, exempelvis genom att hålla förhör med den unge för att ta reda på vem som sålt narkotikan.

– Det är inte polisen som ska besluta om drogtesterna utan det krävs ett åklagarbeslut, sade Johan Pehrson (FP) om kritiken under riksdagsdebatten, det skriver tidningen Riksdag och Departement.

Oppositionspartierna anser att polisen kan komma att överutnyttja de nya reglerna.

– Det är fel väg att gå. Risken är att förtroendet för vuxenvärlden minskar, sade Kerstin Haglö (S) i debatten.

De rödgröna är för drogtester av barn men endast med föräldrarnas godkännande.

Joanna Wågström

Mer från Accent