IOGT-NTO vill stoppa alkoholservering vid Pinneviksbadet

I den här serveringen kommer det att serveras öl och vin under somrarna om inte IOGT-NTO får som de vill och lyckas stoppa försäljningen. Foto: Nicklas Gustafson

Lysekils socialnämnd har nyligen sagt ja till att öl och vin ska få serveras vid Pinneviksbadet i Lysekil. Det tycker IOGT-NTO:s lokalförening är fel eftersom badet är en allmän plats där många barn vistas. Nu överklagar de beslutet till Förvaltningsrätten.

– Det är en allmän badplats och så länge det är en offentligt driven badplats som finansieras av skatter ska alla människor kunna gå och bada, säger Nicklas Gustafson som är ordförande i IOGT-NTO i Lysekil.

Serveringstillståndet rör en restaurang och terrass som ligger i anslutning till badplatsen. Krögaren har fått tillstånd att servera öl och vin mellan klockan 11 på dagen och 21 på kvällen med start den 17 juni. Med förbehållet att om ordningen missköts ska serveringen stängas omedelbart.

Men enligt Nicklas Gustafson är Pinneviksbadet en plats för barn och barnfamiljer, inte en plats för alkoholservering.

– Barn och unga borde inte vara i en alkoholmiljö som det här kommer att bli. Alkohol finns med i allt fler miljöer. Vi vill värna det alkoholfria offentliga rummet.

IOGT-NTO-föreningen ska, så snart protokollet från Socialnämndens möte som hölls i början på juni justerats, lämna in en överklagan till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sin klagan kommer de att begära inhibition, en begäran om att socialnämndens beslut skjuts upp under tiden Förvaltningsrätten utreder ärendet. Om Förvaltningsrätten godkänner IOGT-NTO:s begäran innebär det att krögaren inte kan sälja alkohol förrän ärendet är avslutat.

Mats Karlsson som är ordförande i individ- och myndighetsnämnden, den del av socialnämnden som fattat beslutet om tillståndet, ser inga problem med att öl och vin ska säljas vid badet.

– De allra flesta svenskar har varit i medelhavsområdet på semester och där dricker vi öl. Jag tycker att det är okej, säger han och tillägger:

– Vi har ett regelverk att följa och den här serveringen lever upp till regelverket då blir det ett ja.

Joanna Wågström

Mer från Accent