IOGT-NTO vill låta polisen köpa svartsprit

Polisen bör få provocera fram brott för att komma åt illegala alkoholförsäljare. Det menar IOGT-NTO och Polisförbundet i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet i dag.

Det är för enkelt att få tag på illegal alkohol idag. Samtidigt ökar den alkoholrelaterade brottsligheten. Det är huvudargumenten bakom IOGT-NTOs och Polisförbundets förslag om att ge polisen möjlighet att köpa svartsprit av illegala alkoholförsäljare för att snabbt kunna bevisa brott.

”Vi vet att alkohol ligger bakom åtta av tio våldsbrott. Under de senaste åren har vi sett flera exempel på ett ökat våld bland unga. Bekämpningen av alkoholbrott förebygger i sin tur våldsbrott”, skriver man i debattartikeln.

Till grund för förslaget ligger en rapport där man bland annat kan läsa att 65 procent av Sveriges poliser stöder en ny lag som tillåter brottsprovokation.

Av undersökningen framgår också att 38 procent av poliserna tycker att den alkoholrelaterade brottsligheten har ökat under den senaste treårsperioden. Samtidigt menar 39 procent av poliserna att de inte har fått tillräcklig utbildning för att bekämpa den alkoholrelaterade brottsligheten på ett bra sätt.

I rapporten för Polisförbundet och IOGT-NTO också fram krav på att reglerna om serveringstillstånd måste tillämpas konsekvent, att samverkan mellan olika myndigheter och föräldrar kring att minska alkovåldet borde bli bättre samt att ”polisen borde vässa sina arbetsmetoder mot alkoholrelaterad brottslighet”.

Pierre Andersson

Not. Läs hela debattartikeln här.

Mer från Accent