Spelpoltiken

IOGT-NTO: Regler för högriskspel bör skärpas

IOGT-NTO välkomnar regeringen förslag till skärpning av spelmarknaden: "Vi tror att det kommer att stärka folkhälsoskyddet."

Regeringen har nu överlämnat ett förslag om skärpta regler för spelmarknaden till Lagrådet.

IOGT-NTO välkomnar regeringens förslag som vi tror kommer att stärka folkhälsoskyddet på spelmarknaden. Det är bra att regeringen riktar insatser att begränsa det olicensierade spelet, samt att begränsa marknadsföringen för högriskspel, kommenterar Emil Juslin, politisk sekreterare i IOGT-NTO.

Har regeringen tagit till sig den ideella sektorns synpunkter?

– Till stor del, det är bra att regeringen både bekräftar de allmännyttiga lotteriernas centrala roll för ett levande civilsamhälle och föreningsliv  – och noterar att deras verksamhet inte går att jämföra med de kommersiella aktörerna, säger Emil Juslin och fortsätter: 

– Dock hade vi gärna sett att regeringen vidare belyst denna skillnad i det presenterade förslaget. Det här rör sig om två väsensskilda aktörer, vilket redan framgår i dagens spellag, där de allmännyttiga lotterierna regleras separat från kommersiella aktörer.

IOGT-NTO hade också önskat att regeringen gick längre i att begränsa kommersiellt högriskspel.

– Till exempel genom att införa ett marknadsföringsförbud på dagtid för kommersiella aktörer som till exempel online-casinon.

Nu är det viktigt att regeringen fortsätter lyfta spelfrågan som en folkhälsofråga. För att uppnå detta är det nödvändigt att en ny ANDTS-strategi antas som just lyfter in ”S-et” och därmed garanterar att frågan prioriteras på lång sikt.

Fotnot: IOGT-NTO äger Miljonlotteriet, vars avkastning fördelas mellan de fyra förbunden i IOGT-NTO-rörelsen: IOGT-NTO, Junis, Ungdomens nykterhetsförbund (UNF) samt Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF).

Mer från Accent