Politik

IOGT-NTO kräver stärkt alkoholreklamlag

Regleringen av alkoholreklam har starkt stöd i befolkningen. IOGT-NTO tycker inte att reglerna räcker och vill se en stärkt lagstiftning, särskilt för sociala medier.

Trots att alkoholreklam varken får uppmana till bruk eller vara förskönande anser 2 av 3 svenskar att reklamen uppmanar till bruk, och närmare sjuttio procent tycker att den är förskönande.

– Det är ett problem att lagen inte följs. Alkohol är ingen vanlig vara. Det finns en anledning till att alkoholreklamen är hårdare reglerad än annan reklam, säger Juan-Pablo Roa, vd för IQ, till Accent.

Särskilt allvarligt tycker han att det är när det gäller sociala medier, eftersom den reklamen når barn och unga i större omfattning.

– Alkoholpolitiken har som mål att skjuta upp alkoholdebuten och skydda barn och unga. Utifrån de målen borde alkohollagstiftningen ses över. Teknikutvecklingen gör att lagstiftningen inte längre är ändamålsenlig. När den kom till fanns inte sociala medier, säger han.

I IQ:s undersökning svarar 35 procent att de upplever att alkoholreklamen i sociala medier har ökat och 49 procent anser att den ökat på nyhetssajter på internet.

– Det stämmer överens med det faktum att investeringarna i alkoholreklam ökat, från 8 miljoner år 2000 till 1,4 miljarder år 2014, säger Juan-Pablo Roa.

Med anledning av IQ:s undersökning kräver IOGT-NTO en tydlig reglering av alkoholreklam i sociala medier och en hårdare lagstiftning för alkoholreklam i tidningar och på nyhetssajter.

– Det borde skett för länge sedan. Reklamen i sociala medier har man ingen kontroll över, säger Johnny Mostacero, ordförande i IOGT-NTO, till Accent.

Han efterlyser krafttag från politikerna.

– Många politiker säger sig vara för en restriktiv alkoholpolitik, men få agerar i den riktningen. Vi behöver politiker som verkligen står upp för alkoholpolitiska åtgärder, säger han.

Och svenska folket är för en hård reglering av alkoholreklamen, 81 procent anser att det är bra, eller ganska bra att alkoholreklam är hårdare reglerad än annan reklam.

– Vi vet också, tack vare en undersökning vi gjorde inför valet 2014, att majoriteten av riksdagsledamöterna vill ha en hårdare reglering. Med det stödet i ryggen är det hög tid för Gabriel Wikström att agera och skärpa regleringarna kring alkoholreklamen, säger Johnny Mostacero.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer