Ny ANDT-strategi

IOGT-NTO krävde mer resurser på sista hearingen om ny ANDT-strategi

Det sista mötet om den kommande strategin för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel hölls förra veckan. IOGT-NTO var där och lämnade synpunkter.

Förra veckan höll socialdepartementet sin fjärde och sista hearing inför arbetet med att ta fram en ny ANDT, och eventuellt även S- (spel) -strategi (ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak). Tidigare möten har handlat om tillgångsbegränsning, prevention, vård och behandling Denna gång var ämnet styrning och organisation. 

– Vi var cirka 35 deltagare och alla fick prata två minuter var. Jag hade övat in vad jag skulle säga så det tog precis två minuter. Det kändes viktigt att få med allt som vi ville ha sagt, säger Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO.

Irma Kilim betonade att ANDT-området behöver tillföras resurser.

– Vill vi ha en strategi som uppfyller målen måste resurser föras till. Se till exempel på länssamordnarna som från början bara sysslade med ANT och sedan bara fått fler och fler arbetsuppgifter, som dopning, spel och ibland även läkemedel. Dessutom kombinerar de ofta ANDT-uppdraget med exempelvis brottsförebyggande arbete – utan att få mer resurser, säger hon.

Under hearingen berättade hon om den skuggstrategi som en expertgrupp tagit fram på IOGT-NTO:s initiativ, och som en lång rad organisationer ställer sig bakom.

– I den har vi föreslagit ett nytt ANDTS-kansli inom regeringskansliet, samt ett ANDTS-råd som samlar forskningen, myndigheterna, regeringen och civilsamhället, men det är egentligen inga nyheter. Såväl ANDT-rådet som ANDT-kansliet har funnits tidigare. ANDT-rådet finns till och med kvar i den nuvarande strategin, men man har valt att strunta i det. 

I skuggstrategin föreslås att budgeten för ANDTS-frågor ska ligga på minst samma nivå som under förra strategiperioden, det vill säga 265 miljoner kronor årligen, att stödet till länssamordnare bör öka, att ett nytt kompetenscenter ska skapas, samt att idéburna organisationer ska få ökat stöd.

Irma Kilim fick stöd av andra organisationer.

– Många av dem som står bakom strategin var ju också där. Det var fler som tryckte på att ett kompetenscenter behövs. Även ANDT-rådet var det många som tog upp. Tydligare mål, årliga handlingsplaner och att man inte får glömma någon nivå: lokal, regional, nationell. Alla behövs.

Målsättningen är att strategin ska finnas på plats i början av nästa år.

– Corona ska inte ha påverkat tidsplanen. Departementet jobbar på och räknar med att ha strategin färdig i januari nästa år.

Mer från Accent