Politik

IOGT-NTO i hearing om ANDT-strategi

Ett 30-tal myndigheter och organisationer deltog i Socialdepartementets första hearing inför arbetet med den kommande ANDT-strategin. IOGT-NTO var en av de inbjudna organisationerna.

Som Accent tidigare skrivit om har regeringen utlovat en ny ANDT-strategi. För att inhämta synpunkter har Socialdepartementet inbjudit till fyra hearingar på olika teman. Den första hölls för någon vecka sedan och hade tillgångsbegränsning som tema. Inbjudna var såväl civilsamhällesorganisationer som myndigheter.

Irma Kilim, chef för IOGT-NTO:s drogpolitiska avdelning, var nöjd efter mötet.

– Jag tycker det var ett bra möte. Vi var väl ett 30-tal deltagare från olika organisationer och myndigheter. Såväl regioner som länsstyrelserna och andra berörda myndigheter, som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen var representerade, säger hon.

Marie Risbeck, enhetschef på Folkhälsomyndigheten inledde med en genomgång av läget. Sedan följde diskussioner.

– Vi diskuterade bland annat vilka insatser vi anser vara viktigast, vilka resurser som behövs till ANDT-samordning och att frågan måste prioriteras. Idag är den marginaliserad, vilket den inte borde vara.

Många av diskussionerna handlade om vad som fungerar generellt.

– Men vi lyfte också att de verktyg som finns behöver utvecklas och stärkas.

Socialdepartementet verkade också nöjda, enlig Irma Kilim.

– De tackade för alla inspel och höll med de närvarande om att detta är viktiga frågor. 

De kommande tre hearingarna ska handla om prevention, vård och behandling respektive struktur och organisation. 

Mer från Accent