ANDT

Ökat fokus på narkotika i ny ANDT-strategi

Nu lovar regeringen att det blir en ny ANDT-strategi när den gamla löper ut 2020. Den nya strategin ska fokusera mer på narkotika och arbetet startar redan nu.

I dag presenterade socialminister Lena Hallengren och inrikesminister Mikael Damberg ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med narkotikaproblemen.

Dels ser regeringen det som ett led i satsningen för att komma åt de kriminella gängen.

– Droghanteringen är en väg för unga in i gängkriminalitet. Att minska narkotikakonsumtionen är ett sätt att reducera kriminellas intäkter. Utan köpare skulle det inte bli några intäkter, säger Mikael Damberg.

Dels tycker regeringen att utvecklingen för narkotikaanvändningen kunde vara bättre.

– Vi har varit framgångsrika vad gäller tobak och alkohol, där konsumtionen bland unga minskat kraftigt. För narkotika ser vi inte någon motsvarande minskning, säger Lena Hallengren.

I åtgärdsprogrammet ingår att Brottsförebyggande rådet, Brå får i uppdrag att studera narkotikamarknaden för att öka kunskapen om hur den ser ut.

– Det är länge sedan en sådan studie gjordes och sedan dess tycks gatuförsäljningen ha ökat. Den ser annorlunda ut och för med sig mer våld än tidigare, säger Lena Hallengren.

Lena Hallengren lovar också att en ny strategi för arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak ska tas fram. Den nya strategin ska ha starkt fokus på narkotika.

Blir det på bekostnad av de andra frågorna, till exempel alkohol, som är ett större folkhälsoproblem?

– Nej, det ska även i fortsättningen vara en ANDT-strategi, säger hon.

Den nya strategin ska också betona vikten av samverkan mellan myndigheter och hitta sätt att få den att fungera bättre.

– Det är ingen enkel uppgift som en del av samhället kan lösa ensam och det behövs både repressiva och förebyggande åtgärder. Narkotika är ett problem både för individen och samhället, säger hon.

Hon nämner som exempel att föräldrar ska rustas för att tala med sina barn och att det påbörjade arbetet för skademinimering, med till exempel sprutbyte och Naloxon, ska fortsätta.

Någon anledning att avkriminalisera narkotikaanvändning ser hon inte.

– Vi vill minska skador och dödsfall, utan att röra oss i riktning mot legalisering, säger hon.

Mikael Damberg berättar att människor han möter ofta nämner den öppna narkotikahandeln som en viktig faktor för otrygghet.

– Narkotikahandel skapar otrygghet för vanligt hederligt folk och ökar tillgängligheten på narkotika, säger han.

För att komma tillrätta med både den öppna och slutna handeln får polismyndigheten i uppdrag att förstärka arbetet med att bekämpa den illegala handeln med narkotika.

Den sista åtgärden som presenterades rör Postlagen som ska ses över.

– Bestämmelsen om tystnadsplikt gör att de som hanterar post är förhindrade att tipsa polisen och att postombud kan tvingas både förvara och leverera narkotika.

Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center, har sett presskonferensen på videolänk och tycker dagens besked var positivt.

– Det är bra att vi nu vet ramarna, det blir ingen avkriminalisering eller legalisering. Åtgärderna de talade om är bra. Det behövs fokus, uppmärksamhet och resurser.

Det fanns dock delar han saknade.

– Jag saknar helt ord som behandling, vårdkedja och organisering. Förebyggande och polisens arbete kom automatiskt, men inget sades om behandling, trots att det ofta är där det brister. Jag har faktiskt inte träffat på en enda person som är nöjd med behandlingssituationen, säger Peter Moilanen.

Mer från Accent