Alkoholreklam

IOGT-NTO: Gå vidare med TV-reklamanmälan

IOGT-NTO uppmanar Myndigheten för radio och TV att gå vidare till EU-kommissionen med alkoholreklamärendet.

TV-kanalerna TV3, TV6, TV8, Kanal 5 och Kanal 9 har valt att strunta i uppmaningen att följa svensk lag och upphöra med alkoholreklam.

Det var på begäran av Myndigheten för radio och TV som dess brittiska motsvarighet, Ofcom, kontaktade TV-bolagen. Uppmaningen var dock inte särskilt uppfordrande: ”…ni är inte tvungna att följa svensk lag, men ni kan välja att göra det frivilligt.”

IOGT-NTO är missnöjda med Ofcoms svar och har lämnat ett yttrande till Myndigheten för radio och TV.

IOGT-NTO uppmanar Myndigheten att ta ärendet vidare till EU-kommissionen och vidta åtgärder mot företagen. Om inte annat för att påvisa att EU:s AV-direktiv saknar praktisk effekt, vilket medlemsstaterna knappast avsåg när direktivet antogs.

Vid ett seminarium som arrangerades av IOGT-NTO och Actis i fredags ställde riksdagsledamoten Henrik Ripa frågan om Sverige inte borde börja sända TV-reklam riktad mot Storbritannien med innehåll som är förbjudet där, t ex reklam för kondomer som sänds tidigt på dagen eller reklam som innehåller svordomar.

Mer från Accent