Val 2018

Injektionsrum i Miljöpartiets valprogram

På Miljöpartiets kongress förra veckan antogs ett nytt valmanifest som även innehåller satsningar på en skadereducerande narkotikapolitik.

Hela skrivelsen lyder:
”Missbrukare är en av samhällets mest utsatta grupper och narkotikarelaterade dödligheten i Sverige är stor. Vi vill rädda liv genom att bedriva en skadereducerande narkotikapolitik och bland annat genomföra försök med injektionsrum.”

Förslaget kom från Grön Ungdom och en av de som drev frågan på kongressen var Julius Eberhard.

– Jag ser det som ett naturligt steg. Det har dröjt länge för att få sprututbyten på plats. Nu börjar även naloxonspray komma på plats men det behövs ännu mer. Fixrum har haft god effekt i många andra europeiska länder. Sverige borde åtminstone testa, säger han.

Injektionsrum finns i flera europeiska länder och, enligt den europeiska narkotikabyrån EMCDDA, har de en positiv effekt på riskbeteende hos injektionsmissbrukare.

Julius Eberhard tror att ett ensidigt fokus på nollvisionen inom svensk narkotikapolitik är en av de främsta anledningarna till den höga narkotikadödligheten i Sverige.

– Det har varit ett överordnat mål att så få som möjligt ska bruka droger och det är ju lovvärt. Men när man har gjort det så svårt som möjligt att bruka har man också gjort det svårt att söka hjälp. Politiker har inte velat gå vidare med skadereducerande åtgärder eftersom det har setts som ett hot mot nollvisionen, säger han.

Redan vid förra årets kongress tog Miljöpartiet beslut om att man vill göra försök med injektionsrum efter hårt kampanjande från Grön Ungdom. IOGT-NTO:s narkotikapolitiska talesperson Pierre Andersson var då mycket kritisk till förslaget.

– Jag tror att vi kan använda resurserna mycket bättre. Vi måste satsa mycket mer på snabb tillgång till bra vård och behandling, i dag är det fortfarande svårt för många att få den hjälp de behöver, sa han till Accent vid det tillfället.

Mer från Accent