alkoholmonopolet

Ingen riksdagsmajoritet för gårdsförsäljning

Efter en rundringning till riksdagsledamöter hävdade Sveriges radio att det fanns en riksdagsmajoritet för att införa gårdsförsäljning av alkohol. Det dementeras nu på DN-debatt av politiker från L, KD och C.

”Det har påståtts i media att allianspartierna skulle vara eniga om att lägga fram ett förslag om gårdsförsäljning av alkohol. Det är inte sant.” Så skriver riksdagsledamöterna Penilla Gunther (KD), Trollhättan, Maria Lundqvist Brömster (L), Nordmaling, Lars-Axel Nordell (KD) Örebro, Barbro Westerholm (L), Stockholm och Johan Örjes (C), Uppsala på DN-debatt idag.

De syftar på att Sveriges radios nyhetsprogram Ekot den 14 augusti rapporterade att de gjort en rundringning till allianspartierna och funnit att samtliga vill tillåta gårdsförsäljning och att de dessutom skulle få stöd av Sverigedemokraterna.

I debattartikeln påpekar politikerna att det inte är en ökad försäljning av alkohol de är oroliga för om lokalproducenter tillåts börja sälja alkohol, utan det faktum att gårdsförsäljning skulle leda till att Systembolagets detaljhandelsmonopol utmanas. Om monopolet avskaffas kommer det att leda till kraftigt ökade alkoholskador.

Systembolagets monopol prövades och fick godkänt av EU-domstolen 1997 med hänvisning till att monopolets syfte är att skydda folkhälsan och att det inte används i syfte att favorisera inhemska produkter. Något som artikelförfattarna hävdar att gårdsförsäljning med automatik skulle göra. Dt bekräftas också av två statliga utredningar som gjorts: En ny alkohollag, SOU 2009:22 och Gårdsförsäljning, SOU 2010:98.

Artikelförfattarna bemöter också påståendet att Finland skulle ha motsvarande gårdsförsäljning utan att den står i konflikt med monopolet:

”Den finska gårdsförsäljningen är mycket begränsad och omfattar bara viner gjorda på bär och frukter som odlas norr om sextionde breddgraden. Motiveringen för att den har accepterats av EU-kommissionen är att den inte anses konkurrera med varor från andra medlemsländer. När den finska regeringen också ville tillåta tillverkare av spritdrycker (likörer) att bedriva försäljning direkt till konsument, sade kommissionen nej. Det klargjordes att detta inte var förenligt med bibehållet alkoholmonopol i Finland.”

I Sverige förekommer endast tillverkning av alkoholprodukter som även tillverkas i andra EU-länder: vin gjort på vindruvor, öl och sprit.

Den moderata EU-parlamentarikern Christofer Fjellner har under sommaren debatterat för att de lokala tillverkarna också skulle kunna vara ombud för Systembolaget för att komma runt EU:s invändningar.

Enligt artikeln på DN-debatt skulle också det kunna vara i konflikt med EU:s regler:

”I medlemskapsförhandlingarna underströk Systembolaget att dessa inte har eget försäljningsintresse, eftersom de bara får täckning för sina kostnader för hanteringen, och att de inte får sälja alkoholdrycker ur egna lager, utan bara hantera kundernas beställningar av varor från Systembolaget.”

Accent rapporterade tidigare i augusti om Annika Strandhälls, S, nej till gårdsförsäljning på försök.

Mer från Accent