Alkoholpolitik

Nej till gårdsförsäljning på försök

På en fråga i riksdagen svarar Annika Strandhäll att det saknas lagliga förutsättningar för försöksverksamhet med gårdsförsäljning.

Den östgötska riksdagsledamoten Betty Malmberg (M) har frågat folkhälsominister Annika Strandhäll om hon är beredd att tillåta gårdsförsäljning på försök i Östergötland.

Svaret, som kom i onsdags, från Annika Strandhäll, är glasklart: ”Eftersom gårdsförsäljning inte är tillåtet i Sverige saknas de lagliga förutsättningarna för att inrätta en sådan försöksverksamhet i Östergötlands län.”

Annika Strandhäll säger sig dock ha förståelse för de argument som framförs. Men påpekar att frågan behöver ses i ett större alkoholpolitiskt sammanhang, där det inte ska finans ekonomiska intressen i detaljhandelsledet som kan bidra till ökad försäljning. Att tillåta gårdsförsäljning skulle vara ett avsteg från den principen som kunde medföra att legitimiteten för detaljhandelsmonopolet riskeras.

Mer från Accent