Alkoholstopp

Ingen alkohol för skattepengar i region Västernorrland

Region Västernorrland har beslutat om totalstopp för att servera alkohol för skattemedel. Ett tidigare beslut tillät vissa undantag, men nu är det slut på det.

2011 bestämde region Västernorrland att grundregeln skulle vara att alkohol inte ska bekostas av landstinget vid representation, rapporterar Aftonbladet. Men vissa undantag tilläts:

”Vid utländska kontakter kan landstingsfullmäktiges ordförande, landstingsstyrelsens ordförande, landstingsstyrelsens vice ordförande eller landstingsdirektören var för sig besluta om undantag från detta. Beslutet ska vara skriftligt och bifogas fakturan.”

Nu har dock politikerna beslutat att gå hela vägen och inte tillåta några undantag.

– Det är inte orimligt om man vill ha alkohol att man betalar den själv, särskilt med tanke på den kostnad det åsamkar oss, säger Jan-Olov Häggström (S), vice ordförande i regionstyrelsen till Sundsvalls tidning.

Mer från Accent