Alkohol

Inga stora förändringar i alkoholkonsumtionen

Svensken drack i genomsnitt 9,3 liter 2014. Det är något mindre än 2013, men mer än 2012. Det visar resultaten av CAN:s senaste undersökning.

Idag släppte CAN de första preliminära siffrorna från förra årets monitormätningar. De visar att svensken i genomsnitt dricker 9,3 procent.

Vin är den dryck som svenskarna föredrar framför andra. Vinkonsumtionen har, i stort sett, ökat under hela perioden, även om konsumtionen planat ut något de senaste åren. Vinet står för 42 procent av den alkohol som svenskarna dricker.

Starköl är också en dryck som svenskarna tagit till sig, men sedan toppåret 2004 har konsumtionen av starköl sjunkit. Förra året svarade starkölet för 30 procent av alkoholdryckerna.

Starksprit har förlorat i popularitet under flera decennier. Numera svarar starkspriten för 22 procent av den alkohol som dricks.

Av konsumtionen är 77 procent registrerad, medan 23 procent är oregistrerad. Till den oregistrerade räknas resandeinförsel, smuggelsprit, köp via internet och hemtillverkad alkohol.

Systembolaget är fortfarande huvudkällan för svenskens alkoholinköp. Restaurangförsäljningen ligger stabilt sedan många år på ungefär en liter. Kanske något förvånande med tanke på hur många fler serveringsställen som tillkommit och hur mycket vanligare det blivit att gå på restaurang, bar eller pub. Vin och öl köps oftast på Systembolaget. Starksprit avviker genom att lika stor del av konsumtionen är oregistrerad som registrerad.

Internethandeln, som är föremål för mycket diskussion och debatt, svarar endast för 0,1 av de 9,3 litrarna. Men ändå är det en ökande källa.

Hembränning, som tidigare var en faktor att räkna med, är nu nästan en obefintlig källa till införskaffning och står endast för 0,2 liter.

Enligt Björn Trolldal finns heller ingen anledning att tro att restaurangerna skulle sälja några större mängder oregistrerad alkohol.

– Allt talar för att det är väldigt lite illegal alkohol som säljs på restaurang. Det lönar sig inte. Påslaget är så stort på alkohol att det inte blir så mycket större avans om man köper av smugglare jämfört om man köper från Systembolaget, säger Björn Trolldal.

Han får stöd av Håkan Leifman.

– Svenska bryggerier exporterar öl till Tyskland. Sedan åker svenskar ner och köper tillbaka ölen. Vi tycker att de mängder som svenskarna uppger att de köper stämmer väl med bryggeriernas rapporterade exportsiffror, enligt Håkan Leifman.

Monitormätningarna har genomförts sedan år 2000. De pågår kontinuerligt och genomförs i form av telefonintervjuer där man frågar efter hur mycket alkohol personen köpt och varifrån de senaste 30 dagarna. En av anledningarna till att man startade mätningarna var att försöka få grepp om storleken på den oregistrerade konsumtionen. Sedan 2013 ansvarar CAN för undersökningarna.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer