Supporterkultur

Få förslag på åtgärder mot alkohol

Ansvarsfull alkoholservering, att följa STAD:s pilotprojekt och dialog med klubbarna hoppas utredaren Rose-Marie Frebran ska få idrottspubliken att nyktra till.

I dag fick idrotts- och folkhälsoministern Gabriel Wikström motta en rapport från den nationella samordnaren för en positiv supporterkultur, Rose-Marie Frebran.

Hennes uppdrag var i huvudsak att stärka den positiva supporterkulturen, motverka våld och brottslighet, verka för ökat förtroende mellan myndigheter och organisationer samt stärka dialogen.

Rosemarie Frebran betonar att hon varit samordnare och inte utredare.

– Utredningen är redan gjord. Mitt uppdrag har varit att uppmuntra till samarbete, säger Rose-Marie Frebran vid en presskonferens på Socialdepartementet.

Hon är optimistisk inför framtiden.

– Förutsättningarna har aldrig varit större att samordna det som är positivt. En nationell strategi finns som underlättar arbetet. Vi har lyssnat på supportrarna och fått igång en dialog. Inledningen av allsvenskan förra året blev mycket tragisk. Det har lett till diskussioner och självrannsakan säger hon.

Hon tycker att arbetet redan kommit en bit på väg.

– Av de förslag som utredaren Björn Eriksson tog fram är de flesta genomförda eller påbörjade. Ordningsläget det gångna året har varit gott. Inom kort kommer en rapport om det. Det är främst vid Derbymatcher i storstadsområden som det uppstår problem.

Problemen med pyroteknik fortsätter dock att öka.

– Det måste finnas rutiner på plats för hur man ska agera. Vi kommer att öppna för möjligheten med laglig pyroteknik. Det kommer att få bort en del av den illegala pyrotekniken, men inte allt. De flesta använder pyroteknik som en spektakulärt sätt att höja stämningen. De kommer att gå över till den tillåtna varianten. Andra använder det som maktspråk: ”Den här läktaren är vår”. De kommer säkert att fortsätta med det.

I april kom ett särskilt tilläggsdirektiv om att vidta åtgärder för att öka nykterheten i anslutning till matcherna. Så särskilt många förslag på området presenterades dock inte.

– Vi har haft överläggningar med STAD och följer deras arbete med pilotprojektet att mäta promillehalten hos besökare vid fotbollsmatcher i Stockholm och Helsingborg, säger Rose-Marie Frebran.

Hon poängterar att det är viktigt att alkoholserveringen i och omkring arenorna sker ansvarsfullt, men hon vill inte se arenorna torrlagda.

– Det finns ju olika åsikter om vad som är effektivt. Björn Eriksson ansåg att servering bara skulle tillåtas inne på arenan för att man skulle kunna ha bättre koll på den. Det viktigaste är att det klubbarna diskuterar frågorna.

Gabriel Wikström påpekar att kommunen har möjlighet att gå längre om de vill.

– Redan i dag finns möjligheten för kommunerna att till exempel stänga Systembolaget inför matcher. Så redan i dag finns utrymme för viss flexibilitet, säger han till Accent.

– Vi vill inte börja med storsläggan utan börjar mjukt och ser sedan om vi sedan måste gå vidare, tillägger Rose-Marie Frebran.

Serverar inte restaurangerna på arenorna alkohol ansvarsfullt redan i dag?

– Det hoppas jag, men vi behöver pröva nya grepp och göra lite mer, säger Gabriel Vikström och tillägger att han tycker det är positivt att Folkhälsomyndigheten anslagit medel för arbetet.

Han anser inte att det är nödvändigt med en torrläggning av arenorna.

– Först behöver vi veta hur situationen faktiskt ser ut. Det hoppas vi få veta av STAD:s undersökning. Vi förespråkar måttlighet och tycker det är viktigas att få igång diskussionen med klubbarna, säger han.

Mer från Accent