Info mot droger i USA minskar för tonåringar – och missbruket ökar 

En stor undersökning visar på en drastisk minskning av information mot droger riktade till amerikanska ungdomar under de senaste sju åren. Orsaken är kraftigt minskade resurser, och resultatet är att droganvändandet nu ökar bland ungdomarna.

År 2003 uppgav 54 procent av de amerikanska åttondeklassarna att de dagligen möttes av budskap mot droger. Sju år senare hade den andel sjunkit till så lite som 18 procent, enligt The University of Michigans studie Monitoring the Future, MTF, som är den största amerikanska undersökningen av tonåringars droganvändande.

Liknande drastiska minskningar har även skett bland ungdomar i årskurs tio och tolv, enligt ett pressmeddelande.

Forskarna bakom studien är oroade eftersom att tonåringar som inte nås av information om drogernas hälsoeffekter riskerar att se droger som mindre farliga. Det här missförståndet kan leda till en drogepedemi, och tecken på det kan redan ses i form av ökande användning av droger som marijuana, ecstasy och LSD, enligt forskarna.

Jenny Stadigs

Mer från Accent