Politik

Hon fick svar från ministern

I IOGT-NTO:s kampanj Alkoholstör kan du fråga politikerna om de vill skärpa lagstiftningen för alkoholreklam. Gunvor Nygren är en av dem som fått svar från en minister.

– Det känns jättebra, säger Gunvor Nygren.

Hon är ordförande i IOGT-NTO Jönköping och är en av de medlemmar som engagerat sig i Alkoholstörkampanjen. Hon har mejlat och påmint politiker att svara om de vill skärpa lagarna kring alkoholreklam eller inte. Och hon har fått svar.

– När jag var i Almedalen träffade jag it- och energiministern Anna-Karin Hatt som sa ”åh, jag har svarat på er fråga. Jag såg att du var med bland de som har frågat”. Hon uppskattade att vi använde det här medlet med mejlande för vår kampanj.

Anna-Karin Hatt svarade att hon tycker att lagarna kring alkoholreklam ska skärpas. Just nu är det 1 929 politiker som i Alkoholstörkampanjen har svarat ”Ja till skärpning”. 373 politiker har svarat  ”Nej till skärpning” och 2 918 stycken har inte svarat alls.

Gunvor Nygren säger att alkoholfrågor ofta hamnar i bakgrunden när det blir val, och att det därför är viktigt att engagera sig för att få upp frågorna på dagordningen.

– Ja, jag tycker att det är viktigt att lyfta alkoholfrågor. Och driva dem, eftersom de kommer i skymundan för andra stora frågor. Alkoholfrågan är lite känslig, samtidigt har den stor påverkan och kostar så pass mycket pengar för samhället.

Gunvor Nygren är inte bara engagerad i alkoholreklamfrågan. Hon engagerar sig även politiskt i Centerpartiet och försöker lyfta alkoholfrågan inom partiet. Just nu lobbar hon mycket för att få bort förslaget om gårdsförsäljning av alkohol.

– Den frågan var ju instoppad i någon låda tills i våras då Centerpartiet började driva den som en valfråga. Därför blev jag förvånad över att Göran Hägglund (KD) också började haka på. Han tror inte att gårdsförsäljning kommer påverka konsumtionen mer än marginellt och säger att det absolut inte får påverka monopolet – men det är det jag anser att det kommer göra. Det är i huvudsak centerpartister på olika håll som driver frågan som en landsbygdsfråga. Men man kan inte bygga landsbygd på alkohol … säger Gunvor Nygren.

När det gäller Alkoholstörkampanjen är Gunvor Nygren nöjd. Hon tycker det är bra att IOGT-NTO lyfter frågan och engagerar fler medlemmar i det politiska arbetet.

– Kampanjen har gjort det enkelt även för medlemmar som inte är ute och rör sig så mycket att ändå göra en insats genom att sitta hemma vid datorn och fråga politiker på det sättet. Det är ju väldigt lätt att mejla och söka kontakt med politiker via Facebook.

Mer från Accent