Narkotika

Heroin på recept i Kanada

Kanadas regering har beslutat att tillåta heroin på recept till personer med svårt opiatberoende. Förhoppningen är att bromsa det ökande antalet dödsfall.

Antalet dödsfall efter överdoser har ökat bland narkomaner i Kanada skriver Canadian Press/CBC News.

Health Canada, den Kanadensiska hälsomyndigheten, har därför fått den federala regeringens tillstånd att tillåta förskrivning av narkotiska preparat på recept. Myndigheten pekar på att det finns vetenskapliga rön som stöder förskrivning i nödfall, dock med förbehållet att behandlingen inte lämpar sig för de flesta som befinner sig i riskzonen.

Hälsominister Jane Philpott ska under hösten utlysa ett krismöte om opiodberoendet i landet. Sedan Justin Trudeau tillträdde som Kanadas premiärminister för snart ett år sedan, har landets narkotikapolitiska kurs lagts om. Den tidigare konservativa regeringen hade en mer restriktiv hållning.

Mer från Accent