Bibliotek

Hallå där Charlotta Eskilson …

... förstebibliotekarie på CAN:s bibliotek, Sveriges enda specialbibliotek på alkohol- och narkotikaområdet, och ett av de största i Europa.

Vem får låna böcker av er?

– Alla som vill. Bara man kan legitimera sig så öppnar vi ett lånekonto.

Vad har ni för något att låna ut?

– Vi är ett specialbibliotek för litteratur om alkohol och narkotika, men vi har också en del om tobak och andra närliggande områden, till exempel spel och läkemedel. Vi har böcker, tidskrifter, broschyrer, doktorsavhandlingar och andra småskrifter. Tidskrifter får man inte låna, men man kan läsa dem här eller kopiera det man är intresserad av. Vi har funnits sedan 1906 så vi har en stor samling.

Har ni främst avancerad facklitteratur eller finns det något för alla?

– Vi har alla typer av litteratur. Det finns faktiskt en liten samling skönlitteratur och antologier, men vi har mycket annat som är lättillgängligt. Sedan finns det förstås också sådant som man behöver vissa förkunskaper för att förstå.

Vilka brukar låna hos er?

– Det är allt från gymnasieelever, studenter, journalister och forskare till personer som jobbar praktiskt med frågorna eller tillhör en intresserad allmänhet.

Var finns ni någonstans?

– Vi finns i Stockholm, på Klara Norra Kyrkogata 34. Bor man inte i Stockholm så kan man låna från oss via sitt närmsta bibliotek. Det kan vara stadsbiblioteket, skolbiblioteket eller högskolebiblioteket. De rekvirerar det du vill låna från oss så skickar vi boken till dem. Det behöver inte heller röra sig om en bok. Vi skickar mycket kopior på artiklar ur tidskrifter som inte så många andra har.

Mer från Accent