Norge

Gratis heroin till norska missbrukare

Den norska regeringen vill se ett projekt där 400 heroinister ska tilldelas gratis heroin. Insatsen ska rikta sig mot patienter där annan behandling inte gett någon effekt.

Helsodirektoratet, den norska motsvarigheten till Socialstyrelsen, ska nu ta fram en plan för projektet. De ska välja ut 400 missbrukare med ett ”tungt missbruk” och anses vara ”resistenta” mot andra behandlingsalternativ. Projektet beräknas dra igång någon gång 2020 eller 2021. Det rapporterar TT.

Enligt en utvärdering som det europeiska narkotikaorganet EMCDDA presenterade 2012 skulle denna typ av projekt kunna leda till högre livskvalité för brukarna och minskad kriminalitet. Men norska forskare är skeptiska. Helge Waal, professor i psykiatri vid Senter for rus av avhengighetsforskning (SERAF) går i norska Aftenposten till angrepp mot det föreslagna projektet. Han har tidigare gjort en studie där han avråder från heroinassisterad behandling och oroas över att initiativet inte kommer från behandlingssektorn eller forskare på området.
– Det är politiska värderingar och media som är bakgrunden till detta. Det är bara en del av det politiska spelet, säger han till Aftenposten.

Waals kollega Thomas Clausen från SERAF säger till ABC Nyheter att det finns et risk för att projektet skulle kunna leda till fler överdoser.
– Det finns flera risker med drogen. Den som injicerar löper risk för infektioner och överdoser. Dessutom kan det leda till att färre söker vård för sitt beroende, säger han till ABC Nyheter.

Mer från Accent