Gör statens bidrag någon nytta?

Staten har sedan början på 2000-talet satsat extra mycket resurser på lokalt alkoholförebyggande arbete för barn och unga. Totalt har en miljard kronor betalats ut sedan 2001.

Nu ska Riksrevisionen granska om pengarna gör någon nytta. Frågorna som Riksrevisionen ställer sig är om statens bidrag till kommuner och ideella föreningar har varit ett effektivt medel för att minska barns och ungdomars efterfrågan och till gång på alkohol.

De ska även undersöka om statens insatser för att stödja tillsynsarbetet lokalt har påverkat de ungas tillgång till alkohol.

Granskningen beräknas vara klar i oktober 2010.

Joanna Wågström

Mer från Accent