Alkoholpolitik

Gårdsförsäljning lever kvar i riksdagsmotioner

Bland årets 84 riksdagsmotioner som handlar om alkohol finns ”gårdsförsäljning” med i fem. Trafik och skatter är andra populära teman.

En av de flitigaste förslagsställarna är Lars-Axel Nordell (KD) som lagt en motion med fjorton förslag. Nio av förslagen handlar om alkohol, två om vård och behandling, ett om narkotika och ett om straffrabatt för drogpåverkade.

− Frågan är så mångfacetterad att det behövs åtgärder på flera plan. Därför blev det så många förslag. Alkohol och andra droger är viktiga folkhälsofrågor, som också kan medföra stort mänskligt lidande, säger han till Accent.

Det förslag som Lars Axel Nordell tror att han lättast får igenom är förslaget om förbud mot ”eftersupning”. Det händer att personer som råkat ut för en bilolycka och har alkohol i blodet hävdar att de druckit i bilen efter att olyckan inträffade. Det kan vara svårt för polisen att bevisa att föraren var berusad redan när olyckan skedde. Ett förbud mot att dricka direkt efter en olycka löser det problemet.

Annan agenda

Lars Axel Nordell vill helst inte rangordna sina förslag, men säger ändå att det viktigaste måste vara att slå vakt om Systembolaget och inte experimentera med någon form av försäljning från producenter.

− Jag tror nog att de flesta riksdagsmän förstår att det inte går att öppna för så kallad ”gårdsförsäljning”. Några av dem som fortfarande slåss för saken kan nog ha en annan agenda – att bli av med Systembolaget, eller så känner de press från sina väljare att fortsätta driva frågan så länge det går, säger Lars-Axel Nordell.

Trots att frågan utretts av två statliga utredningar som visat att det inte går att tillåta gårdsförsäljning utan att öppna även för andra producenter att sälja sina produkter, finns även i årets motionsflod fem motioner om ”gårdsförsäljning”. Tre av dem nämner inte ens att frågan utretts, medan en säger att frågan bör utredas igen och en att Sverige bör utmana EU genom att tillåta försäljningen.

Obligatoriska utandningsprov

Andra ämnen som engagerar riksdagsledamöterna är trafik och skatter.

Trafikförslagen rör alkolås i bilar, rutinmässiga drogtester av bilförare, obligatoriskt utandningsprov vid olyckor och rätt att förverka fordon vid brott.

Skatteförslagen rör indexering av alkoholskatten och att regeringen ska verka för höjda minimiskatter inom EU.

Ett annorlunda skatteförslag gäller utvidgning av så kallad Excise Movement Control System, EMCS. Enligt EU:s regler ska skatt på en vara betalas först när den säljs. Den organiserade brottsligheten har här hittat en ny nisch genom att föra in tobak och alkohol och köra varorna till ett lager varifrån varorna sedan ”försvinner” och detsamma gör företaget.

Genom att att införa EMCS övervakas varornas förflyttning elektroniskt, vilket skulle slå undan benen för den här typen av skattebrott.

Mer från Accent