Gårdsförsäljning: ”Fler näringslivsorganisationer får yttra sig”

Det omstridda förslaget om gårdsförsäljning går ut på remiss idag. Men valet av remissinstanser får skarp kritik. Enligt Mats Gunnarsson som är generalsekreterare för Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, SLAN, får näringslivet företräde när det gäller att säga vad man tycker.

– Vill man ha ett visst svar vänder man sig till de som ger sådana svar. De som är för gårdsförsäljning har fått många av sina företrädare med på listan över remissinstanser, säger han.

Bland de 111 instanser som valts ut finns ett tjugotal företrädare för näringslivet. Sveriges bryggerier, Sprit- och vinleverantörsföreningen, Svensk handel, Svenskt näringsliv och Sveriges hotell- och restaurangföretagare för att nämna några.

De som utsetts för näringslivets räkning är fler än de som representerar “motståndarsidan” enligt Mats Gunnarsson.

Inklusive SLAN är det fem av landsrådets medlemsorganisationer som finns med på remisslistan, däribland IOGT-NTO och UNF. Utöver det finns det ett tiotal organisationer som troligen är emot gårdsförsäljning, enligt Mats Gunnarsson.

– Det är en snedfördelning mellan organisationer med näringslivsintressen och övriga. De som har valt ut det här kan ju försvara sig med att alla som utsetts är branschorganisationer. Men bland de organisationer som är emot har man gjort ett urval medan jag inte kan komma på en enda organisation bland de som är för gårdsförsäljning som inte finns med.

Valet av remissinstanser sker internt på regeringskansliet och alla departement är delaktiga i urvalet. Enligt Ulrik Lindgren som är politiskt sakkunnig hos barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) på socialdepartementet är det en slump att fler näringslivsorganisationer har kommit med på listan.

– Vi har ingen förståelse för kritiken. Det här är ingen volymfråga där regeringen tycker att den ena sidan är viktigare än den andra. Det görs ingen sådan värdering att oj då nu ska det vara plus två organisationer på den kvoten. Vi tänker bara på om det finns någon relevans hos organisationen och sedan att listan inte ska bli alltför lång.

Dessutom har alla som vill har möjlighet att yttra sig, även om de inte finns med på listan över remissinstanser.

– Alla som kommer med synpunkter får komma till tals. Det här är en sådan fråga där vi tror att alla vill sjunga ut, säger Ulrik Lindgren.

Remissvaren ska skickas in till socialdepartementet senast den 15 juni 2011.

Joanna Wågström

Mer från Accent