Politik

Fortsatt momsfritt för föreningar

Under interpellationsdebatten på tisdagen i riksdagen framhävde alla nio talare vikten av att inte svensk idrott, och andra ideella organisationer får högre skattekostnader och blir mer svåradministrerade.

Regeringen står enade med talarna från den två timmar långa debatten, och vill inte göra det dyrare och krångligare för ideella organisationer att verka.Finansminister Anders Borg lovar att bjuda in de berörda parterna till fortsatt dialog.

Debatten väcktes i höstas efter momsutredningens förslag, det efter EU- Kommissionen ansett att de svenska momsreglerna även ska innefatta den ideella sektorn.

Erik Ardelius

Mer från Accent