Politik

Forskaren: Bostad förändrar livet

För hemlösa missbrukare som vill förändra sitt liv är en bostad en förutsättning enligt forskaren Marcus Knutagård.

Han är en av de Lundaforskare som följer Bostad först i Sverige och utomlands. Han uppger att andelen som tack vare Bostad först lyckats behålla ett fast boende ligger mellan 70 och närmare 94 procent i Sverige.

Bostaden ger en grundtrygghet. De boende kan vara ärliga med sina problem utan att riskera att bli vräkta. Bostaden gör det möjligt att återuppta relationer med anhöriga och med bostaden kan ekonomin börja planeras. Missbruket minskar. En del väljer att sluta med drogerna på egen hand medan andra går in i behandlings­program. Den som har ett fast boende kan lättare få hjälp med somatiska sjukdomar och psykisk ohälsa.

Bostadsbristen är den största utmaningen just nu, anser Marcus Knutagård. Till det kommer att det finns få bostäder med rimliga hyror. En annan svårighet är att fattiga hushåll inte ges tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden av många bostadsföretag eftersom de inte accepterar försörjningsstöd som tillräcklig inkomst. Även om allt fler kommuner börjat tillämpa Bostad först-modellen så är omfattningen liten nationellt sett. Arbetet har kommit längst i Helsingborg, Stockholm och Göteborg. Accent skrev om starten i Helsingborg för fem år sedan och artiklarna finns att läsa på accentmagasin.se.

Forskarna är igång med att jämföra Bostad först i Sverige med hur modellen tillämpas i Storbritannien.

Läs också:

Drogfrihet kom med bostad

Helsingborg: Nio av tio bor kvar

Mer från Accent