Cannabis

Forskare kritiska mot danskt cannabisförsök

Danska forskare ifrågasätter beslutet att tillåta medicinsk användning av cannabis. Beslutet är fattat på politisk och inte vetenskaplig grund, menar de.

Det finns inte tillräckligt med forskningsmässiga belägg för att säga att patienterna kan bli hjälpta av cannabis. Det skriver Videnskab.dk med anledning av det danska beslutet att på försök tillåta cannabis för medicinskt bruk från 2018.

Till skillnad från medicinsk cannabis, som är läkemedel framtagna av enskilda ämnen i cannabisplantan, så är cannabis för medicinskt bruk utvecklad ur hela plantan och innehåller alla de ämnen som cannabisplantan innehåller.

I stället för att på vanligt sätt pröva ut ett läkemedel med kliniska försök, först på djur och sedan på människor, för att klarlägga verkningar och biverkningar, har politikerna beslutat att läkemedlet ska ut och effekterna får visa sig i efterhand.

Synsättet bekymrar danska forskare.

– Det är mycket farligt när politiker på det här sättet går in och kör över forskningen och läkarna. Det finns inget forskningsmässigt belägg för att säga att cannabis är verkningsfullt. Patienter blir gisslan och försökskaniner, säger Helge Kasch, lektor i klinisk medicin på Århus universitet och forskningsöverläkare på västdanskt center för Ryggmärgsskadade, till Videnskab.dk.

Han är inte emot att man forskar på cannabis.

– Jag menar helt klart att det skall forskas på det. Det är en god idé att göra kliniska försök och följa patienterna över en längre tid. Politikerna borde hellre ha samarbetat med forskningsinstitutionerna för att få fram mer kunskap, säger han.

De diagnoser som cannabis ska kunna skrivas ut för är smärtsamma kramptillstånd till följd av skleros, illamående efter cellgiftsbehandling, ryggmärgsskador och kronisk smärta.

Enligt Videnskab.dk är Roger Pertwee, professor på medicinska institutet i Aberdeen, en av världens främsta forskare på cannabis som medicin. Trots att han forskat på ämnet i nästan 50 år kan han inte svara på om det fungerar.

– Vi har massor med uppmuntrande data från djurförsök, och vi har positiva berättelser från patienter som självmedicinerar med cannabis. Vad vi saknar är kliniska försök på människor. Regeringen borde uppmana läkemedelsindustrin att utveckla och testa läkemedel med cannabis, säger han till Videnskap.dk.

Och poängterar att han som läkare vill att patienterna ska känna sig trygga när de tar ett läkemedel och att det ska finnas klara bevis för att läkemedlet faktiskt fungerar.

De danska politikerna har avsatt fem miljoner danska kronor till utvärdering av lagändringen. Inga medel är avsatta för forskning på effekterna.

Mer från Accent