Försäljningen av alkofritt på Systemet upp 31 procent

Systembolagets försäljning av alkoholfria drycker ökade med 31 procent under 2010 jämfört med året innan. Ambitionen är att ökningen ska fortsätta även i år, enligt Systembolaget.

Under 2010 sålde Systembolaget drygt 1,3 miljoner liter alkoholfria drycker, vilket är en kraftig ökning jämfört med året innan då försäljningen låg på drygt 1 miljoner liter.

Under året kommer Systembolaget att fortsätta att utöka det alkoholfria sortimentet, och målet är att försäljningen under 2011 ska landa på 1,7 miljoner liter.

Men försäljningen av alkoholfria drycker är så klart fortfarande försvinnande liten jämfört med försäljningen av de alternativ som innehåller alkohol.

Under 2010 sålde Systembolaget 188 miljoner liter vin, 226 miljoner liter starköl, 19 miljoner liter cider och blanddrycker samt 20 miljoner liter sprit. Försäljningen minskade marginellt i alla de här grupperna utom vin, där försäljningen istället ökade med nästan 4 procent.

Totalt sett sålde Systembolaget drygt 1 procent mer ren alkohol under 2010 jämfört med året innan.

Enligt den senaste mätningen från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet var svenskarnas alkoholkonsumtion oförändrad under den första halvan av 2010. Helårssiffrorna presenteras först i mars.

Jenny Stadigs

Mer från Accent