Näthandel

”Förbjud all form av alkoholreklam”

Nyligen presenterade regeringen en utredning med åtgärder för att komma åt skadlig näthandel med alkohol. Men det återstår flera kryphål att täppa till, skriver Sven Andréasson, professor i socialmedicin vid Karolinska institutet, på Göteborgs Postens debattsida.

Utredningen ”Privat införsel av alkoholdrycker, Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik” presenterades den 9 juli i år. Sven Andréasson är en av Sveriges tongivande alkoholforskare och professor i socialmedicin vid Karolinska institutet. Han ser flera brister i utredningen och skriver:

”Senare års alkoholforskning, såväl sociologisk, psykologisk som neurobiologisk, stärker skälen för en restriktiv reglering av alkoholen. Information och marknadsföring av alkohol, liksom ökad tillgänglighet, triggar hos genetiskt och fysiologiskt sårbara konsumenter, i högre grad än för normalkonsumenter, ett starkt alkoholbegär och ökad risk för skadligt drickande. Utan aktiv alkoholpolitik drabbas den mer sårbara konsumenten av den mindre sårbara konsumentens vanor.

Detta är ett starkt skäl för att begränsa alkoholens tillgänglighet i allmänhet och att förbjuda all form av alkoholreklam i synnerhet.”

Läs hela debattartikeln här.

Mer från Accent