E-handel

Utredare vill begränsa e-handel med alkohol

Idag presenterade regeringens utredare Jörgen Hettne sina förslag kring e-handel av alkohol. Han vill förbjuda svenska vinklubbar och vin i matkassen – men vill inte gå lika långt som man gjort i Finland.

Uppdaterad kl 12:54.

I januari tillsatte regeringen en snabbutredning med uppdraget att se över de svenska reglerna kring e-handel med alkohol. Bakgrunden var den snabbt växande marknad för försäljning av alkohol via internet som etablerats i Sverige – regeringen ville veta om den var laglig och vad som kan göras för att begränsa den.

Utredningen som lades fram idag föreslår att undantaget för privatinförsel av alkohol som kom till efter Rosengrendomen 2007 ska förtydligas.

– Vi har ju bett om förslag som ska vara tydliga och stävja det som kan hota Systembolagets existens och jag tycker att jag i många avseenden fått detta, säger barn- och äldreminister Maria Larsson till Accent.

Det ska enligt förslaget fortsatt vara tillåtet för privatpersoner att beställa alkohol från utländska säljare, men utredaren föreslår att kommersiellt främjande av privatimporterad alkohol ska vara förbjuden.

Det innebär att inga svenska aktörer får agera försäljningskanal vid importen.

– Det skulle stänga för exempelvis städbolag som levererar vinflaskor hem och livsmedelshandelns möjlighet att kombinera matkassar med alkohol, säger Maria Larsson.

Utredningen föreslår också att utlämning av beställd alkohol bara ska få ske till privatadresser, och bara under tider då Systembolaget har öppet.

– Vi har också sett leveranssituationen som problematisk, säger Jörgen Hettne. Vi har sett hur varuutlämning på olika sätt allt mer liknat detaljhandel, utredningen föreslår att leveranser bara får ske till en privat adress och under Systembolagets öppettider.

Utredaren väljer dock att inte gå lika långt som Finland har gjort. Där säger reglerna också att mellanhänder är förbjudna, men man kräver också att köparen ordnar transporten på egen hand, att betalningen av transporten måste ske direkt till transportbolaget och att varorna ska vara betalda innan de passerar den finska gränsen.

– Ett skäl till att vi inte har gått den vägen är att det kan vara tveksamt EU-rättsligt att förbjuda säljaren att ordna med transporten. Det stör handeln på ett sätt som skulle kunna bli oproportionellt. Ett annat skäl är att det trots allt är så att svensk alkoholskatt kommer in på det här sättet medan det är svårare att kontrollera skatteinbetalningarna när köparen själv ordnar transporten och ska betala skatten själv. Det gör att vi upprätthåller prisnivåerna bättre.

Ytterligare ett skäl till att inte gå den finska vägen är att Helsingfors hovrätt just nu håller på att pröva det finska systemet och her begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Ett avgörande i den frågan dröjer sannolikt minst 18 månader.

– Eftersom det är lagligt i Sverige idag för säljaren att ordna transport ser vi det som negativt att förbjuda nu utan att först avvakta vad EU-domstolen säger, säger Jörgen Hettne.

Om utredningens förslag blir verkliga kommer utländska aktörer fortfarande att kunna sätta upp nätbutiker och marknadsföra sig i Sverige.

– Ja, om de inte bedriver verksamheten i Sverige och följer den svenska alkohollagens krav på måttfullhet i sin marknadsföring så är det så, säger Jörgen Hettne.

Redan 2009 påtalade alkohollagsutredningen behovet av ett förbud mot kommersiell förmedling. För ett år sedan påtalade också den så kallade tillsynsutredningen att dagens lagtext är otydlig med vad som egentligen gäller. Maria Larsson försvarar dock att processen tagit lång tid:

– Vi har faktiskt beredningstvång om vi ska lägga fram nya lagförslag, säger hon till Accent. Vi kan inte bara kasta fram en tanke, det måste vara konsekvensanalyserat – det står i svensk grundlag. Det är vårt jobb att göra den läxa, det är en långsam väg och man kan förtvivla över den många gånger när man snabbt vill genomföra någonting, men man får ha respekt för systemet.

När kan utredningens förslag bli verkliga? 

– Det här är inget som vi kommer att vila på hanen med, vi är angelägna om att komma till lagrådet med en lagrådsremiss så fort som möjligt och att därefter få en proposition till riksdagen, säger Maria Larsson. Under nästa år bör det vara fullt möjligt.

IOGT-NTO är i huvudsak nöjda med utredningens förslag.

—Vi har hela tiden sagt att det här handlar om olaglig verksamhet och när utredningsförslagen blivit lagtext så kommer det vara kristallklart att det är olagligt. Det känns väldigt bra att utredningen så tydligt sätter ner foten kring den snabbt växande näthandeln med alkohol, säger Andrine Winther, vice ordförande för IOGT-NTO, i ett pressmeddelande.

Linda Engström, kommunikations- och påverkanschef på IOGT-NTO håller med, men påpekar att det fortfarande är svårt att se vad en del av detaljerna skulle innebära i praktiken.

– Jag hade gärna sett den smalast möjliga tolkningen av Rosengrendomen och EU-rätten, säger hon till Accent. Men jag tror att en stor del av den här marknaden kommer att försvinna med de här förslagen. Men det förutsätter att det blir lagtext och att Folkhälsomyndigheten får ett tydligt mandat att utöva tillsyn.

Läs hela utredningen här. Du kan inom kort kunna se presskonferensen i efterhand här.

 

Mer från Accent