För och emot – Borde ansvaret för att organisera kongressen centraliseras?

I dagsläget är det distrikten inom IOGT-NTO som turas om att fixa kongressen. Förbundet hjälper till med vissa delar och ansvarar bland annat för förhandlingarna. Distriktet utses av kongressen fyra år innan det är dags. Men är det verkligen det bästa sättet att arrangera en kongress? Accent har argumenten för och emot.För

Marcus Karlsson.

Marcus Karlsson, medlem i IOGT-NTO i Göteborg, var med och organiserade kongressen i Göteborg 2009.
– Det stora problemet som det ser ut nu är att man tappar så väldigt mycket kompetens vid varje växling mellan distrikten. Skulle man ha samma människor som följer med från kongress till kongress skulle man inte förlora så mycket kunskap varje gång.
Det bästa sättet vore att ha en kongresskommitté som inte är geografiskt bunden. Kommittén skulle kunna väljas av kongressen. Jag tycker att den ska bestå av förtroendevalda och inte av anställda.
Kommittén kan sedan samarbeta med distriktet eller föreningar på platsen där kongressen ska hållas. Det är viktigt att ha en koppling till platsen eftersom kongresser är väldigt funktionärskrävande och de flesta funktionärer är lokala.Emot

Alva Strandberg.

Alva Strandberg, distriktsordförande Älvsborgs distrikt. Distriktet ska arrangera kongressen 2013.
– Jag tycker att det ska vara uppdelat som det är nu. Förbundet har ansvar för själva förhandlingarna och distriktet tar hand om det roliga runt omkring; fester, utflykter och nattcafé. Det är så det fungerar i dag och det är bra tycker jag.
Jag tycker att det är skojigt att få komma till olika ställen på kongressen. Annars kanske det blir på en och samma plats hela tiden. De distrikt som har kongressen får chansen att visa upp sin IOGT-NTO-rörelse och få fart på distriktet. Människor som kanske inte engagerar sig i vanliga fall kan delta i arbetet med kongressen.
Dessutom blir det opinionsbildande eftersom det märks i distriktet, även utanför IOGT-NTO, att det arrangeras en kongress så IOGT-NTO-rörelsen blir känd på platsen.

Joanna Wågström

Läs mer om kongressen 2011 här.

Delad kongress väcker kritik. Läs mer.

”Delar inte bilden av delad kongress.” Läs mer.

Mer från Accent