Folkpartiet säger ja till gårdsförsäljning – med reservation

Folkpartiets landsmöte beslutade under lördagskvällen att säga ja till gårdsförsäljning. Ett ja som dock gäller först efter EU:s prövning av gårdsförsäljningen i Finland.

Debatten var lång och fick till slut hänskjutas till beredningsutskottet. Där arbetade man fram en kompromiss som innebär att Folkpartiet är positiva till gårdsförsäljning av alkohol förutsatt att EU inte underkänner motsvarande system i Finland. Förslaget antogs av landsmötet med röstsiffrorna 93-72.

Nejsidan argumenterade att gårdsförsäljning av alkohol i förlängningen kan leda till att Sverige inte kan behålla Systembolaget enligt EU:s regler.

EU-kommissionen har haft synpunkter på gårdsförsäljningen i Finland sedan 1999 och ärendet är fortfarande öppet. Någon rättslig prövning i EG-domstolen har dock inte skett och någon sådan process är inte heller initierad.

Pierre Andersson

Läs mer: Landsmötesbloggen om beslutet

Mer från Accent