Opioidkris i USA

Fler vita än svarta får behandling mot opioidberoende

Läkemedel för att behandla opioidberoende ges oftare till vita personer i USA, visar forskning. Detta trots att opioidöverdoserna ökat för landets svarta befolkning.

Narkotikamissbrukare som är beroende av heroin, fentanyl eller andra opioider, kan ordineras buprenorfin, ett läkemedel som begränsar begäret för opioider och minskar risken för en dödlig överdos.

Men enligt en ny studie från University of Michigan, visar det sig att läkemedlet skrivs ut betydligt oftare till vita missbrukare än till svarta, rapporterar public service-radiobolaget NPR.

Mellan 2012 och 2015, när antalet dödsfall på grund av opioidöverdoser ökade i många amerikanska stater, ökade även antalet besök till läkare eller sjuksköterskor som skriver ut buprenorfin. När forskarna gått igenom 13,4 miljoner medicinska möten som involverade läkemedlet, fann de däremot ingen upptrappning av recept som skrevs ut till afroamerikaner eller andra minoriteter.

– Det är nästan 35 gånger troligare att vita personer har ett buprenorfinrelaterat besök än svarta amerikaner, säger doktor Pooja Lagisetty, medicinsk assistent vid University of Michigan Medical School och en av studiens författare.

Hon säger också att opioidepidemin till stor del blivit porträtterad som en vit epidemi, men att de nu vet att det inte är sant; antalet opioidöverdosfall har ökat snabbare för svarta än för vita i landet.

De flesta vita patienterna antingen betalade (40 procent) eller hänvisade till en privat försäkring (35 procent) för att finansiera sin buprenorfinbehandling. Det faktum att bara 25 procent av besöken betalades via de statliga amerikanska sjukvårdsprogrammen Medicaid och Medicare visar att många av dessa besök kan vara mycket kostsamma för personer med låg inkomst, enligt forskarna.

Dessutom har endast drygt fem procent av läkarna i landet genomgått den särskilda träning som krävs för att skriva ut buprenorfin på recept.

Läkare som studerat rasskillnader rörande beroendebehandling, säger att orsakerna till ojämlikheten går tillbaka till åt 2000 när läkemedlet godkändes. Då ansågs unga patienter i förorter inte vara beroende av heroin på samma sätt som urbana heroinmissbrukare som gick till metadonkliniker för behandling. Detta  enligt Helena Hansen, professor i psykiatri och antropologi, vid New York University:

– Buprenorfin introducerades som privat kontorsbehandling, för en privat marknad, för de med resurser att betala för sig. Så ojämn spridning av buprenorfin för opioidberoende är inte oavsiktligt, säger hon till NPR.

Radiokanalen har även intervjuat några av ledarna i kampen för att minska opioiddödsfall, bland annat Michael Botticelli, chef för Grayken Center for Addiction. Han menar att mer forskning krävs för att minska skillnaderna i behandling mellan svarta och vita.

Han vill veta om ersättningen för statliga försäkringsprogrammet Medicaid är för liten för att locka läkare att arbeta med låginkomstpatienter. Och också om det finns för få läkare som skriver ut läkemedlet, eller om det kan vara så att afroamerikaner själva inte söker upp behandlingen.

– Det här kräver verkligen att vi ser till att vi har en mer jämställd missbruksbehandling för afroamerikaner, säger han.

Mer från Accent